Πρόγραμμα σπουδών για μαθήματα γενικής παιδείας και κατεύθυνσης ΕΠΑΛ. Στα Φροντιστήρια Εν Τάξη το πρωταρχικό μέλημα είναι η επιτυχία των μαθητών.

 

Α' ομάδα
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΚΘΕΣΗ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 2
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 2
ΣΥΝΟΛΟ 10