Ευέλικτα προγράμματα σπουδών για μαθητές Γ Λυκείου. Στα Φροντιστήρια Εν Τάξη, κάθε μαθητής έχει όλα τα εφόδια στα στάδια προετοιμασίας του.

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 3
5ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ εως 17
   
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 3
5ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΣΥΝΟΛΟ έως 17

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΑΕΠΠ 2
ΑΟΘ 2
5ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ γεν. 1
ΣΥΝΟΛΟ εως 12
   
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΑΡΧΑΙΑ 6
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3
5ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ γεν. 1
ΣΥΝΟΛΟ εως 15

>