Διεύθυνση Σπουδών:
Βιταντζάκης Μιχάλης - Παπαδοπούλου Καλλιόπη - Παπασταμάτης Στέφανος

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ιερά Οδός 330 και Κορυτσάς 1, ΤΚ 12243, Αιγάλεω
Τηλέφωνο : 210 5907901
Email : aigaleo@en-taksi.gr

Το εκπαιδευτήριό μας,το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Αιγάλεω , παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των μαθητών μας. Σε αυτήν την προσπάθεια συμβάλλει η αξιοποίηση ειδικά διαμορφωμένων συγγραμμάτων για κάθε τάξη καθώς και το πρόγραμμα ατομικής συμβουλευτικής.Η συστηματική παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και η προσπάθεια για συνεχή βελτίωσή της θα ήταν ανέφικτη χωρίς τη δημιουργική διάθεση και την υψηλή κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού μας, το οποίο αξιολογείται και βελτιώνεται συνεχώς.