11/02/2022 05:52
article image

Πανελλαδικές 2022

Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Στις Πανελλαδικές εξετάσεις:

Α. εξετάζονται ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ μετά από αίτηση τους οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα:

 

α) τυφλοί ή με ποσοστό αναπηρίας στην όραση τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%

β) με κινητική αναπηρία μόνιμη ή προσωρινή (σύνδεση με τα άνω άκρα) τουλάχιστον 67%

γ) με σπαστικότητα των άνω άκρων

δ) με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία

ε) με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον υποβάλουν γνωμάτευση ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση.

 

Β. εξετάζονται ΓΡΑΠΤΑ οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα:

 

α) κωφοί, βαρήκοοι σε ποσοστό 67% και άνω

β) με προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός)

γ) με προβλήματα επιληψίας

 

Γ. εξετάζονται ΓΡΑΠΤΑ ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ οι υποψήφιοι στο Φάσμα του Αυτισμού (ανάλογα με τη γνωμάτευση που καταθέτουν).

 

Δ. εξετάζονται ΓΡΑΠΤΑ στις Επαναληπτικές εξετάσεις οι υποψήφιοι που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή κατά τη διάρκεια της τακτικής περιόδου των πανελλαδικών εξετάσεων. Εκτός και αν οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής πιστοποιηθούν με προσωρινή κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% που συνδέεται με τα άνω άκρα, οπότε στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά.

 

Διάρκεια – Τρόπος Εξέτασης

Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά. Ο υποψήφιος θα προσέλθει στο εξεταστικό κέντρο, του χορηγείται το τετράδιο και αναγράφει τα ατομικά του στοιχεία. Οι επιτηρητές δύνανται να βοηθήσουν τους υποψηφίους στην αναγραφή των στοιχείων αλλά και στην ανάγνωση των θεμάτων, σε περίπτωση που  τους ζητηθεί από τον υποψήφιο.   Ειδικότερα, η εξέταση τους διακρίνεται σε δύο στάδια:

 

α) Στάδιο προετοιμασίας: χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες, όπως για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφιοι αφού λάβουν τα θέματα, τα μελετούν και κρατούν σημειώσεις για κάθε ζήτημα ξεχωριστά για να τις χρησιμοποιήσουν όταν θα προσέλθουν στην επιτροπή προκειμένου να εξεταστούν. Οι πρόχειρες σημειώσεις των υποψηφίων (πχ σχεδιαγράμματα, τύποι, λέξεις κλειδιά) στο τετράδιο τους δε συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό. Με τη βοήθεια των σημειώσεων του θα μπορέσει να αναπτύξει προφορικά την απάντησή του στην τριμελή επιτροπή.

 

Μετά την παρέλευση του συγκεκριμένου χρόνου, οι υποψήφιοι/ες κλείνουν τα τετράδια, μέσα στα οποία έχουν βάλει τα θέματα, και περιμένουν να κληθούν από την επιτροπή.  Αν ο υποψήφιος δηλώσει έτοιμος για αξιολόγηση πριν την παρέλευση του τρίωρου, τότε οδηγείται στην επιτροπή για την προφορική του αξιολόγηση.

 

β) Στάδιο αξιολόγησης - βαθμολόγησης: ξεκινά μετά την παρέλευση του τρίωρου χρόνου προετοιμασίας ή όταν κάποιος/α υποψήφιος/α (πριν την παρέλευση του τρίωρου) δηλώσει έτοιμος/η για αξιολόγηση.

 

Η επιτροπή έχει τη δυνατότητα να παρέχει στον υποψήφιο κάποια παράταση χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30’) λεπτά και συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της αξιολόγησης – βαθμολόγησης του κάθε εξεταζόμενου/ης και την εκτίμηση της επιτροπής. Αυτό θα συμβεί  εφόσον η επιτροπή διαπιστώσει ότι είναι βάσιμο το αίτημα του υποψηφίου για παράταση του χρόνου αξιολόγησης.

 

Διαδικασία προφορικής αξιολόγησης

1.  Όταν είναι έτοιμος ή όταν παρέλθει ο τρίωρος χρόνος προετοιμασίας, προσέρχεται ο κάθε ένας υποψήφιος ξεχωριστά στην αίθουσα όπου παρευρίσκονται τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης.

 

Μέλη εξεταστικής επιτροπής

Στην αίθουσα αυτή παρευρίσκονται υποχρεωτικά τα τρία μέλη (οι δύο βαθμολογητές και ο τρίτος βαθμολογητής) και δυνητικά, εφόσον ο αριθμός των επιτροπών το επιτρέπει, ο/η Πρόεδρος ή ο/η γραμματέας της επιτροπής ή και οι δύο.

 

Επίσης στην επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΣΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΣΥ, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, την ενημέρωση των μελών των επιτροπών πριν την παράδοση των θεμάτων για τη φύση των δυσκολιών των μαθητών και όποτε άλλοτε ζητηθεί από την επιτροπή.

 

Αν ο υποψήφιος συνοδεύεται από εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης, αυτός μπορεί να παρίσταται κατά την προφορική εξέταση, χωρίς να συμμετέχει στη διαδικασία.

 

2. Ο εξεταζόμενος αναπτύσσει προφορικά στα τρία (3) μέλη – εξεταστές τις απαντήσεις του στα θέματα, με όποια σειρά επιθυμεί. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των απαντήσεών του μπορεί να συμβουλεύεται τις σημειώσεις του στο τετράδιο και τα θέματα. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα στον υποψήφιο να εξεταστεί γραπτά σε θέματα, που επιθυμεί, αφού το δηλώσει εξ αρχής στην επιτροπή. Αν, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο υποψήφιος ζητήσει την ανάγνωση ενός θέματος, τότε μπορεί ο εξεταστής να το κάνει.

 

3. Όταν ολοκληρώσει την εξέτασή του παραδίδει το τετράδιο στον/στην Πρόεδρο ή στον/στην γραμματέα της επιτροπής και αποχωρεί από την αίθουσα και το εξεταστικό κέντρο.

 

4. Ο/Η Πρόεδρος της επιτροπής παραδίδει αμέσως και πριν από την είσοδο άλλου εξεταζόμενου το τετράδιο στον πρώτο βαθμολογητή, ο οποίος αναγράφει το συνολικό βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία. Στη συνέχεια παραδίδει το γραπτό στον/στην Πρόεδρο ή στον/στην Γραμματέα, ο οποίος, αφού επικαλύψει με αδιαφανές αυτοκόλλητο τον βαθμό του πρώτου βαθμολογητή, δίνει το γραπτό στον δεύτερο βαθμολογητή, ο οποίος ακολουθεί την ίδια διαδικασία με τον πρώτο.

 

Μετά την παράδοση του γραπτού από τον δεύτερο βαθμολογητή, ο/η Πρόεδρος αποκαλύπτει τους βαθμούς του πρώτου και εφόσον στον τελικό βαθμό υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των δώδεκα μονάδων, επικαλύπτει τους βαθμούς και των δύο βαθμολογητών και το γραπτό παραδίδεται στον τρίτο βαθμολογητή (αναβαθμολογητή) για την προβλεπόμενη αναβαθμολόγηση.

 

Χρήσιμες πληροφορίες για την προφορική εξέταση των μαθημάτων

 

α) Ν. Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ερωτήσεις ανάπτυξης: αξιολογείται θετικά το περιεχόμενο, οι εύστοχες και πλήρεις απαντήσεις ενώ δε λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά λάθη (υποψήφιοι με δυσλεξία, δυσορθογραφία). Η αξιολόγηση επικεντρώνεται στην κατανόηση των βασικών εννοιών των κειμένων και στην ανάπτυξη λογικών επιχειρημάτων.

 

β) Μαθήματα που απαιτούν ανάπτυξη και παραγωγή λόγου (πχ Ιστορία, Βιολογία): οι εξεταστές δύνανται να παρέμβουν με ερωτήσεις ώστε να μπορεί ο υποψήφιος να συνεχίσει την προφορική του ανάπτυξη χωρίς να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία για την απάντηση, λόγω των δυσκολιών, που έχουν οι υποψήφιοι, στη διαχείριση του γραπτού λόγου και στην αυθόρμητη παραγωγή γραπτού και συνεχούς λόγου. 

 

γ) Θετικά μαθήματα (πχ Μαθηματικά): αξιολογούνται θετικά οι ξεκάθαρες απαντήσεις ενώ στην περίπτωση γραφικών παραστάσεων, ο εξεταστής μπορεί να σχεδιάσει τις σχεδιάσει με τις υποδείξεις του υποψηφίου. Η αξιολόγηση των μαθητών επικεντρώνεται στις γνώσεις τους και στην ανάπτυξη του συλλογισμού τους για την επίλυση των θεμάτων ή στην απόδειξη μιας θεωρίας.  Επίσης, ο εξεταστής μπορεί να παρέμβει με παραινετικές οδηγίες στον υποψήφιο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λόγω των μαθησιακών δυσκολιών εντοπίζονται λάθη στην ορθή μελέτη των θεμάτων (πχ λανθασμένη ανάγνωση συμβόλων ή προσήμων).

 

δ) Επειδή οι υποψήφιοι εμφανίζουν δυσκολίες στην επικέντρωση της προσοχής, οι εξεταστές μπορούν να παρέμβουν με παραινέσεις ως προς τη συγκέντρωση και ως προς την τήρηση του χρόνου και να εξασφαλίζουν την αδιατάρακτη ροή της διαδικασίας.

 

Σημαντικές επισημάνσεις

 

Οι εξεταστές, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, μπορούν να κρατούν σημειώσεις για να βοηθηθούν στη σωστή αξιολόγηση του εξεταζόμενου, όμως πρέπει με ευθύνη των ίδιων και του/της Προέδρου της επιτροπής κανένα από τα άλλα δύο μέλη – εξεταστές να μην λαμβάνει γνώση των σημειώσεων αυτών αλλά ούτε και του βαθμού που δίνουν τελικά. Ο κάθε εξεταστής καταστρέφει με ευθύνη του τις σημειώσεις που τυχόν κράτησε αμέσως μόλις ολοκληρώσει την αξιολόγησή του.

Απαγορεύεται επίσης κατηγορηματικά να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία με ευθύ ή έμμεσο τρόπο στον εξεταζόμενο ή σε οποιονδήποτε τρίτο σχετικά με την αξιολόγηση και τη βαθμολογία του εξεταζόμενου.