Διεύθυνση Σπουδών:
Κατωπόδης Σπύρος

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση : Σπετσών 9 & Νέας Ελβετίας 6-8, ΤΚ 16 232, Βύρωνας Αττικής
Τηλέφωνο : 210 7640556
Email : byronas@en-taksi.gr

Το εκπαιδευτήριό μας βρίσκεται στον 1ο όροφο μιας καινούριας πολυκατοικίας σε κεντρικό σημείο του Βύρωνα. Μέσα σε έναν χώρο ιδιαίτερα φιλικό και οικείο, η διδασκαλία γίνεται με ελκυστικό για τους μαθητές τρόπο. Χάρη στην προσωπική ικανότητα των διδασκόντων και τα επιστημονικά συγγράμματα που διαθέτει το φροντιστήριό μας, το κάθε παιδί προετοιμάζεται κατάλληλα τόσο για την είσοδό του στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης, όσο και την εισαγωγή του στα Πανεπιστήμια. Πρωταρχικό μέλημα των διδασκόντων είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης, γιατί δίνει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για επαναλήψεις. Τέλος, συνεχής στόχος είναι η συμμετοχή του μαθητή καιη καλλιέργεια αυτοελέγχου, υπευθυνότητας και αυτοεκτίμησης. Ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης εποχής, το εκπαιδευτήριό μας επιδιώκει να προσφέρει τα εχέγγυα για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.