ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 2020

Διεύθυνση Σπουδών:
Κατωπόδης Σπύρος.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση : Σπετσών 9 & Νέας Ελβετίας 6-8, ΤΚ 16 232, Βύρωνας Αττικής
Τηλέφωνο : 210 7640556
Email : byronas@en-taksi.gr