Διεύθυνση Σπουδών:
Κατωπόδης Σπύρος

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση : Νέας Ελβετίας 16-18, ΤΚ 16 232, Βύρωνας Αττικής
Τηλέφωνο : 210 7640556
Email : byronas@en-taksi.gr