Διαγωνίσματα 2018-2019 Α΄Λυκείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
11-05-2018ΑΛΓΕΒΡΑ -ΟΕΦΕΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
06-10-2018ΕΚΘΕΣΗΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
20-10-2018ΦΥΣΙΚΗΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
03-11-2018ΑΛΓΕΒΡΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
24-11-2018ΧΗΜΕΙΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
08-12-2018ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
22-12-2018ΑΡΧΑΙΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
28-12-2018ΦΥΣΙΚΗΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
03-01-2019ΕΚΘΕΣΗΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-01-2019ΑΛΓΕΒΡΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
05-01-2019ΧΗΜΕΙΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
19-01-2019ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
02-02-2019ΑΡΧΑΙΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
16-02-2019ΕΚΘΕΣΗΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
02-03-2019ΦΥΣΙΚΗΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
16-03-2019ΑΛΓΕΒΡΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
30-03-2019ΧΗΜΕΙΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
13-04-2019ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
20-04-2019ΧΗΜΕΙΑ -ΟΕΦΕΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
24-04-2019ΓΛΩΣΣΑ- ΟΕΦΕΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
02-05-2019ΑΡΧΑΙΑ – ΟΕΦΕΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-05-2019ΦΥΣΙΚΗ -ΟΕΦΕΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
11-05-2019ΑΛΓΕΒΡΑ -ΟΕΦΕΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βρέθηκαν εγγραφές (από συνολικές εγγραφές)