Διαγωνίσματα 2018-2019 Β΄Λυκείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
06-10-2018ΕΚΘΕΣΗΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
20-10-2018ΙΣΤΟΡΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
20-10-2018ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
03-11-2018ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
03-11-2018ΑΡΧΑΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
24-11-2018ΧΗΜΕΙΑΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
08-12-2018ΑΛΓΕΒΡΑΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
22-12-2018ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.ΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
28-12-2018ΑΡΧΑΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
28-12-2018ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
03-01-2019ΕΚΘΕΣΗΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-01-2019ΙΣΤΟΡΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-01-2019ΦΥΣ.ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
05-01-2019ΧΗΜΕΙΑΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
19-01-2019ΑΛΓΕΒΡΑΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
02-02-2019ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.ΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
16-02-2019ΕΚΘΕΣΗΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
02-03-2019ΑΡΧΑΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
02-03-2019ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
16-03-2019ΙΣΤΟΡΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
16-03-2019ΦΥΣ.ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
30-03-2019ΧΗΜΕΙΑ Γ’ΛΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
30-03-2019ΑΟΘΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
13-04-2019ΑΡΧΑΙΑ Γ’ ΛΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
13-04-2019ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ΛΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
13-04-2019ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ’ Λ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
20-04-2019ΦΥΣ. ΠΡΟΣ- ΟΕΦΕΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
23-04-2019ΙΣΤΟΡΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
23-04-2019ΦΥΣΙΚΗ Γ’ΛΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
23-04-2019ΑΕΠΠΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
24-04-2019ΕΚΘΕΣΗ-ΟΕΦΕΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
02-05-2019ΧΗΜΕΙΑ ΟΕΦΕΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-05-2019ΑΡΧΑΙΑ ΟΕΦΕΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-05-2019ΜΑΘ ΠΡΟΣ ΟΕΦΕΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
11-05-2019ΑΛΓΕΒΡΑ ΟΕΦΕΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βρέθηκαν εγγραφές (από συνολικές εγγραφές)