Διαγωνίσματα 2019-2020 Β΄Λυκείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
12-10-2019ΕΚΘΕΣΗΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
26-10-2019ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ.ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
26-10-2019ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
09-11-2019ΑΡΧΑΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
09-11-2019ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
23-11-2019ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
23-11-2019ΧΗΜΕΙΑΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
23-11-2019ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ' λυκείουΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
07-12-2019ΑΛΓΕΒΡΑΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
21-12-2019ΦΥΣΙΚΗ Γ λυκείουΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
21-12-2019ΑΟΘΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
27-12-2019ΑΡΧΑΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
27-12-2019ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
03-01-2020ΕΚΘΕΣΗΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-01-2020ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ.ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-01-2020ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
07-01-2020ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
07-01-2020ΧΗΜΕΙΑΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
07-01-2020ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ' λυκείουΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
25-01-2020ΑΛΓΕΒΡΑΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
08-02-2020ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ λυκείουΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
08-02-2020ΒΙΟΛΟΓΙΑΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
22-02-2020ΕΚΘΕΣΗΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
07-03-2020ΑΡΧΑΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
07-03-2020ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
21-03-2020ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ.ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
21-03-2020ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-04-2020ΑΡΧΑΙΑ Γ' λυκείουΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-04-2020ΦΥΣΙΚΗ Γ λυκείουΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-04-2020ΑΟΘΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
11-04-2020ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
11-04-2020ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ. ΟΕΦΕΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
13-04-2020ΧΗΜΕΙΑ ΟΕΦΕΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
13-04-2020ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ' λυκείουΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
14-04-2020ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ.ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
14-04-2020ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ λυκείουΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
14-04-2020ΒΙΟΛΟΓΙΑΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
15-04-2020ΕΚΘΕΣΗ ΟΕΦΕΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
22-04-2020ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. ΟΕΦΕΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
22-04-2020ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. ΟΕΦΕΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
25-04-2020ΑΛΓΕΒΡΑ ΟΕΦΕΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
25-04-2020ΑΛΓΕΒΡΑ ΟΕΦΕΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βρέθηκαν εγγραφές (από συνολικές εγγραφές)