Διαγωνίσματα 2018-2019 Γ΄Λυκείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
28-08-2018ΑΡΧΑΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
28-08-2018ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
29-08-2018ΕΚΘΕΣΗΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
30-08-2018ΙΣΤΟΡΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
30-08-2018ΑΟΘΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
30-08-2018ΧΗΜΕΙΑΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
31-08-2018ΛΑΤΙΝΙΚΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
31-08-2018ΑΕΠΠΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
31-08-2018ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
01-09-2018ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
08-09-2018ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
06-10-2018ΕΚΘΕΣΗΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
20-10-2018ΙΣΤΟΡΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
20-10-2018ΦΥΣ.ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
20-10-2018ΑΟΘΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
03-11-2018ΑΡΧΑΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
03-11-2018ΜΑΘ. ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
24-11-2018ΛΑΤΙΝΙΚΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
24-11-2018ΧΗΜΕΙΑΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
24-11-2018ΑΕΠΠΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
08-12-2018ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
08-12-2018ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
28-12-2018ΙΣΤΟΡΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
28-12-2018ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
28-12-2018ΑΟΘΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
03-01-2019ΕΚΘΕΣΗΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-01-2019ΑΡΧΑΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-01-2019ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
05-01-2019ΛΑΤΙΝΙΚΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
05-01-2019ΧΗΜΕΙΑΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
05-01-2019ΑΕΠΠΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
19-01-2019ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
19-01-2019ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
02-02-2019ΙΣΤΟΡΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
02-02-2019ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
02-02-2019ΑΟΘΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
16-02-2019ΕΚΘΕΣΗΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
02-03-2019ΑΡΧΑΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
02-03-2019ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
16-03-2019ΛΑΤΙΝΙΚΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
16-03-2019ΧΗΜΕΙΑΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
16-03-2019ΑΕΠΠΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
30-03-2019ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
30-03-2019ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
20-04-2019ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΟΕΦΕΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
20-04-2019ΧΗΜΕΙΑ ΟΕΦΕΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
20-04-2019ΑΕΠΠ ΟΕΦΕΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
24-04-2019ΕΚΘΕΣΗ-ΟΕΦΕΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
02-05-2019ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.-ΟΕΦΕΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
02-05-2019ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.-ΟΕΦΕΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-05-2019ΙΣΤΟΡΙΑ-ΟΕΦΕΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-05-2019ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.-ΟΕΦΕΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-05-2019ΑΟΘ-ΟΕΦΕΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
11-05-2019ΑΡΧΑΙΑ -ΟΕΦΕΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
11-05-2019ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.-ΟΕΦΕΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βρέθηκαν εγγραφές (από συνολικές εγγραφές)