Διαγωνίσματα 2019-2020 Γ΄Λυκείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
27-08-2019ΑΡΧΑΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
27-08-2019ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
27-08-2019ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
28-08-2019ΕΚΘΕΣΗΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
29-08-2019ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ.ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
29-08-2019ΑΟΘΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
29-08-2019ΧΗΜΕΙΑΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
30-08-2019ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
30-08-2019ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
30-08-2019ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
12-10-2019ΕΚΘΕΣΗΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
26-10-2019ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ.ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
26-10-2019ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
26-10-2019ΑΟΘΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
09-11-2019ΑΡΧΑΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
09-11-2019ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
09-11-2019ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
23-11-2019ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
23-11-2019ΧΗΜΕΙΑΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
23-11-2019ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
27-12-2019ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ.ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
27-12-2019ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
27-12-2019ΑΟΘΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
03-01-2020ΕΚΘΕΣΗΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-01-2020ΑΡΧΑΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-01-2020ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-01-2020ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
07-01-2020ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
07-01-2020ΧΗΜΕΙΑΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
07-01-2020ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
08-02-2020ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ.ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
08-02-2020ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
08-02-2020ΑΟΘΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
22-02-2020ΕΚΘΕΣΗΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
07-03-2020ΑΡΧΑΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
07-03-2020ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
07-03-2020ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
21-03-2020ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
21-03-2020ΧΗΜΕΙΑΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
21-03-2020ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
11-04-2020ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ. ΟΕΦΕΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
11-04-2020ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ. ΟΕΦΕΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
11-04-2020ΑΟΘ ΟΕΦΕΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
15-04-2020ΕΚΘΕΣΗ ΟΕΦΕΟΛΕΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
22-04-2020ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. ΟΕΦΕΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
22-04-2020ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ. ΟΕΦΕΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
22-04-2020ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. ΟΕΦΕΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
25-04-2020ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΟΕΦΕΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
25-04-2020ΧΗΜΕΙΑ ΟΕΦΕΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
25-04-2020ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΕΦΕΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βρέθηκαν εγγραφές (από συνολικές εγγραφές)