Διαγωνίσματα 2019-2020 Γ΄Λυκείου ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
27-08-2019ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
28-08-2019ΕΚΘΕΣΗΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
12-10-2019ΕΚΘΕΣΗΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
09-11-2019ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
23-11-2019ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1ΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
07-12-2019ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
03-01-2020ΕΚΘΕΣΗΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-01-2020ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
07-01-2020ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1ΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
25-01-2020ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
22-02-2020ΕΚΘΕΣΗΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
22-02-2020ΕΚΘΕΣΗΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
07-03-2020ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1ΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
21-03-2020ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-04-2020ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
13-04-2020ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ΟΕΦΕΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
15-04-2020ΕΚΘΕΣΗ ΟΕΦΕΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
22-04-2020ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΕΦΕΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
25-04-2020ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2 ΟΕΦΕΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βρέθηκαν εγγραφές (από συνολικές εγγραφές)