επαγγελματικος προσανατολισμος

Η στοχοθεσία για τον μαθητή αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την εκπαιδευτική του πορεία και πολλές φορές καθορίζει με καταλυτικό τρόπο τον ρυθμό και την ένταση της προσπάθειας του.

Η διερεύνηση και η διάγνωση μέσω ψυχομετρικών εργαλείων (test) της προσωπικότητας, των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και των επαγγελματικών αξιών αποτελεί αναγκαία διαδικασία πριν από τις τελικές αποφάσεις και τον οριστικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

Οι μαθητές μας συμμετέχουν δωρεάν σε πρόγραμμα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, που περιλαμβάνει ειδικά σεμινάρια και αξιόπιστα τεστ προσωπικότητας και ενδιαφερόντων, οι απαντήσεις των οποίων αναλύονται από τον Διευθυντή Σπουδών σε προγραμματισμένες συναντήσεις με κάθε μαθητή και τους κηδεμόνες του.