Απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Γενικής Συγκριτικής Γραμματολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας, Μετάφρασης και Μεταφρασεολογίας του Α.Π.Θ. Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης για πέντε χρόνια στο Εργαστήριο Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών του Α.Π.Θ. και έχει 15ετή φροντιστηριακή εμπειρία με ειδίκευση στα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, Λατινικών και Νεοελληνικής Γλώσσας με παράλληλη χρήση νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στον τομέα της Παιδαγωγικής. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα και πενταετή εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Ειδικεύεται στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών ,των Λατινικών και της Έκθεσης.

Απόφοιτος της Θεολογικής σχολής και της Φιλοσοφικής σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων στο πανεπιστήμιο Πειραιά. Από το 2000 διδάσκει σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης με ειδίκευση στο μάθημα της έκθεσης.

Απόφοιτος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει 13 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια.Διδάσκει κυρίως Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα και Λατινικά.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.Κάτοχος πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.Παρακολούθηση σεμιναρίων διδακτικής φιλολογικών μαθημάτων.Διδάσκει φιλολογικά μαθήματα τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Πτυχιούχος του Ιστορικού Αρχαιολογικού Ιωαννίνων. Έχει 25ετή πείρα σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης με ειδίκευση στη διδασκαλία Λατινικών και Ιστορίας. Υπήρξε υπεύθυνη για την δημοσίευση προτεινόμενων θεμάτων Ιστορίας σε εφημερίδες όπως το Εθνος και ο Ελεύθερος Τύπος για τα φροντιστήρια με τα οποία συνεργαζόταν.

Απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην Παιδαγωγική. Διαθέτει 5 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Έχει ασχοληθεί με την προετοιμασία παιδιών για την εισαγωγή τους στα Πρότυπα σχολεία. Διδάσκει Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά και Λογοτεχνία.

Απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Γλωσσολογία και φοιτήτρια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πιστοποιημένα σεμινάρια ειδικής αγωγής στη γλωσσική εξέλιξη και διαταραχή του λόγου από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοθεραπευτών-Ειδικών Παιδαγωγών, στην κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας ως ξένη γλώσσα από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και στην ενεργοποίηση της συμμετοχής των γονέων στο σχολείο.

Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εργάστηκε ως επιμελήτρια κειμένων σε εκδόσεις και περιοδικά. Έχει δεκαπενταετή (15) εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων καθώς και διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων στο διαδίκτυο και τον ημερήσιο τύπο (Έθνος). Συμμετέχει στις επιτροπές θεμάτων της ΟΕΦΕ.

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαθέτει 22 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, με ειδίκευση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Διετέλεσε εισηγήτρια σεμιναρίων διδακτικής του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Λύκειο και επιμελείται φροντιστηριακών βιβλίων, σημειώσεων και διαγωνισμάτων.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διαθέτει 13 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου και του Λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα και 11 χρόνια διδάσκει σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης σε μαθητές της Γ' Λυκείου για προετοιμασία στις πανελλαδικές. Έχει ειδίκευση στην Ιστορία, τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Αρχαία Ελληνικά.

Απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1997 με ειδίκευση στην Κλασική Φιλολογία. Από το 1999 διδάσκει μαθητές Λυκείου σε φροντιστηριακά κέντρα. (Φροντιστήριο Ζακύνθου).

Πτυχιούχος του Ιστορικού – Αρχαιολογικού Ιωαννίνων. Έχει 23 χρόνια εμπειρίας σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, με ειδίκευση στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών και Νεοελληνικής Γλώσσας. Διετέλεσε Διευθύντρια Σπουδών για 11 χρόνια σε φροντιστηριακό όμιλο. Συμμετείχε στις επιτροπές θεμάτων της ΟΕΦΕ και στις επιτροπές θεμάτων προσομοίωσης ομίλου φροντιστηρίων και επιμελήθηκε, ως συντονίστρια Αρχαίων Ελληνικών, τη σύνταξη διαγωνισμάτων και τη δημοσίευση προτεινόμενων θεμάτων Αρχαίων Ελληνικών για τις πανελλαδικές εξετάσεις στον ημερήσιο τύπο (εφημερίδες Νέα και Έθνος).

Πτυχιούχος του τμήματος Ελληνικής Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει 17 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου και του Λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα και 13 χρόνια διδάσκει σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης σε μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου. Έχει ειδίκευση στα Αρχαία Ελληνικά , στα Νέα Ελληνικά ,καθώς και στα Λατινικά.

Απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής- Ψυχολογίας (κατεύθυνση Φιλοσοφίας) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο «Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός». Έχει διδάξει για 10 χρόνια στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια «Ελληνογερμανική Αγωγή» ενώ βρίσκεται στο φροντιστηριακό χώρο από το 2002, εστιάζοντας στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας .

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ασχοληθεί με την Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσω της παρακολούθησης κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων. Διαθέτει δεκαετή εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα και πενταετή εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Ειδικεύεται στη διδασκαλία της Έκθεσης, των Αρχαίων Ελληνικών και της Ιστορίας.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ειδίκευση στον τομέα της Παιδαγωγικής) Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Έχει 5ετή εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει 17 χρόνια εμπειρία σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Έχει εξειδίκευση στην Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου, τα Αρχαία και τη Νεοελληνική Γλώσσα Γυμνασίου και Λυκείου.

Απόφοιτος του Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Διαθέτει 13 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία των Φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου και του Λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα και διδασκει 8 χρόνια κυρίως Έκθεση και Λογοτεχνια Κατεύθυνσης σε σε φροντιστηριακά κέντρα. (Φροντιστήριο Ζακύνθου)

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας Πατρών, με ειδίκευση στις Κλασικές Σπουδές και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Νεότερη Ιστορία από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Διδάσκει 11 χρόνια σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ειδικεύεται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Νεότερης Ιστορίας. Υπήρξε εισηγητρια σεμιναρίου διδακτικής στο μάθημα της Ιστορίας και συμμετείχε στη δημοσίευση προτεινόμενων θεμάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις στον ημερήσιο τύπο (Έθνος).

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ε.Α.Π. Εργάστηκε ως αναπληρωτής στη δημόσια εκπαίδευση. Διδάσκει 21 χρόνια σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, με ειδίκευση στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών και Νεοελληνικής Γλώσσας.

Απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ολοκλήρωσε με υποτροφία του Ιδρύματος «Γ. Λεβέντη» μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη νεοελληνική λογοτεχνία του 20ου αιώνα στο Πανεπιστήμιο του Birmingham (Ηνωμένο Βασίλειο) ενώ κατέχει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης («Σπουδές στην Εκπαίδευση») στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Διδάσκει 8 χρόνια σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

Είναι απόφοιτος του τμήματος φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στην Κλασική Φιλολογία. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια φιλοσοφίας και ειδικής αγωγής. Διδάσκει σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Σπούδασε στο τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Αθηνών, στον τομέα της Κλασικής Φιλολογίας. Σεμινάρια στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών και Νεοελληνικής Γλώσσας σε Γυμνάσιο και Λύκειο. Διδάσκει φιλολογικά μαθήματα τα τελευταία 5 χρόνια.

Απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με άριστα και ειδικότητα στην Γλωσσολογία. Εργάστηκε στις εκδόσεις Πατάκη ως συγγραφέας βοηθημάτων για το Γυμνάσιο και το Λύκειο και ως επιμελήτρια κειμένων. Συμμετείχε σε μεταπτυχιακό σεμινάριο με θέμα τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Εργάζεται δεκαοκτώ (18) χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος της Ειδικής αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick. Έχει βεβαιώσεις παρακολούθησης για τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες από το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου και έχει εμπειρία στη διδασκαλία παιδιών Γυμνασίου και Λυκείου με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Σπούδασε στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου Αθηνών, στον τομέα της Φιλοσοφίας. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια επιμόρφωσης στις μαθησιακές δυσκολίες. Διδάσκει φιλολογικά μαθήματα τα τελευταία 5 χρόνια σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ειδική Αγωγή. Παρακολούθηση σεμιναρίων διδακτικής φιλολογικών μαθημάτων. Παράδοση μαθημάτων σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (Κλασική Κατεύθυνση) του ΕΚΠΑ. Έχει 23 χρόνια εμπειρίας στην διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Διετέλεσε Διευθύντρια Σπουδών για 8 χρόνια, Υπεύθυνη Συντονίστρια για το μάθημα των Λατινικών αλλά και Συντονίστρια του τομέα Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε φροντιστηριακό όμιλο. Συμμετείχε σε επιτροπές θεμάτων προσομοίωσης και επιμελήθηκε την σύνταξη προτεινόμενων θεμάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις στον ημερήσιο τύπο (ΕΘΝΟΣ, ΝΕΑ).

Απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ),με κατεύθυνση στην Μεσαιωνική και Νεοελληνική Φιλολογία (ΜΝΕΦ). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην ειδική αγωγή (Εκπαίδευση & αναπηρίες -Πανεπιστήμιο Ρώμης Tor Vergata).Εργάστηκε ως ωρομίσθιος καθηγητής για δύο (2) χρόνια (2007-2009) ενώ διδάσκει φιλολογικά μαθήματα τα τελευταία 10 χρόνια.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (κατεύθυνση Γλωσσολογίας) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διαθέτει δεκαετή εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου και του Λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα και τετραετή εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Διδάσκει κυρίως Ιστορία, Νεοελληνική Γλώσσα και Αρχαία.

Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής και Νεοελληνικής Γλώσσας για το γυμνάσιο και το λύκειο, όπως και Λατινικών και Ιστορίας για το λύκειο. Εργάζεται 5 χρόνια σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.