Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει δεκαετή εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων γυμνασίου και λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα και σε φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Έχει ασχοληθεί με την προετοιμασία μαθητών για την εισαγωγή τους στα πρότυπα σχολεία. Διδάσκει Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά και Λογοτεχνία.

Απόφοιτος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει οκταετή εμπειρία στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών, Νέων Ελληνικών και Λογοτεχνίας Γυμνασίου και Λυκείου σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Τέλος, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια παιδαγωγικής κατάρτισης.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΚΑΤΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ,ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ. ΕΧΕΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΛΗΘΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης.Διαθέτει 19 χρόνια διδακτικής εμπειρίας σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, με ειδίκευση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Αρχαίων Ελληνικών και της Ιστορίας. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια παιδαγωγικής κατάρτισης. Έχει συγγραφική δραστηριότητα σε φροντιστηριακά βιβλία, καθώς και εργασιακή εμπειρία στην επιμέλεια κειμένων σε εκδοτικούς οίκους και εφημερίδες.

Απόφοιτος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει 13 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια.Διδάσκει κυρίως Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα και Λατινικά.

Απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας (κατεύθυνση Γλωσσολογίας) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Κατέχει την Πιστοποίηση της Διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερη / ξένη γλώσσα από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ενώ έχει παρακολουθήσει κι άλλα επιμορφωτικά, εκπαιδευτικά σεμινάρια (Ελλάδα, Καναδάς). Έχει διδάξει την ελληνική γλώσσα σε ελληνικά σχολεία του Τορόντο στον Καναδά και προετοιμάζει ξενόγλωσσους μαθητές για την πιστοποίηση όλων των επιπέδων της Ελληνομάθειας. Διαθέτει οκταετή εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο (όλα τα μαθήματα) και στο Λύκειο (με έμφαση στην Έκφραση - Έκθεση). Αναλαμβάνει, επίσης, την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, με ειδίκευση στη φιλοσοφία, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει πενταετή εμπειρία στα φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου. Μαθήματα που ειδικεύεται είναι η φιλοσοφία, τα αρχαία ελληνικά, και η ιστορία.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδίκευση στη Μεσαιωνική και Νεοελληνική Φιλολογία. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Ιστορίας, Φιλοσοφίας, αλλά και σχετικά με την αποκατάσταση Δυσλεξικών παιδιών κι εφήβων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία κυρίως της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ενώ ασχολείται με τη συγγραφή και την επιμέλεια κειμένων σε εκδοτικό οίκο.

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Πατρών. Διαθέτει διετή εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές δημοτικού. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στον τομέα της κλινικής ψυχολογίας παιδιού και εφήβου.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίαςμε ειδίκευση στον τομέα της Ιστορίας.Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια. Διαθέτει 10ετή εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων,με ειδίκευση στα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας,της Ιστορίας και των Αρχαίων ελληνικών.

Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εργάστηκε ως επιμελήτρια κειμένων σε εκδόσεις και περιοδικά. Έχει δεκαπενταετή (15) εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων καθώς και διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων στο διαδίκτυο και τον ημερήσιο τύπο (Έθνος). Συμμετέχει στις επιτροπές θεμάτων της ΟΕΦΕ.

Πτυχιούχος του  τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού  και  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων στο πλαίσιο φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.

Απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην κατεύθυνση της Ιστορίας. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων γυμνασίου και λυκείου σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο πρόγραμμα «Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία - Λαϊκός Πολιτισμός», του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πενταετή εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και πολυετή εμπειρία σε ιδιαίτερα μαθήματα. Ειδικεύεται στα μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Αρχαίων Ελληνικών.

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαθέτει 22 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, με ειδίκευση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Διετέλεσε εισηγήτρια σεμιναρίων διδακτικής του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Λύκειο και επιμελείται φροντιστηριακών βιβλίων, σημειώσεων και διαγωνισμάτων.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διαθέτει 13 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου και του Λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα και 11 χρόνια διδάσκει σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης σε μαθητές της Γ' Λυκείου για προετοιμασία στις πανελλαδικές. Έχει ειδίκευση στην Ιστορία, τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Αρχαία Ελληνικά.

Πτυχιούχος Ιστορίας- Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαθέτει 7 χρόνια εμπειρίας. Διδάσκει ιστορία, αρχαία και Νέα Ελληνική Γλώσσα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Επίσης έχει εμπειρία σε καθημερινή μελέτη με μαθητές δημοτικού. Φέτος διδάσκει κοινωνιολογία.

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας με ειδίκευση στα παιδαγωγικά. Κάτοχος πιστοποίησης στην Ειδική Αγωγή με παράλληλη συμμετοχή και σε άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια. Διαθέτει δωδεκαετή εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων, ιδιαίτερα στην Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία καθώς και στην Ιστορία.

Πτυχιούχος του Ιστορικού – Αρχαιολογικού Ιωαννίνων. Έχει 23 χρόνια εμπειρίας σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, με ειδίκευση στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών και Νεοελληνικής Γλώσσας. Διετέλεσε Διευθύντρια Σπουδών για 11 χρόνια σε φροντιστηριακό όμιλο. Συμμετείχε στις επιτροπές θεμάτων της ΟΕΦΕ και στις επιτροπές θεμάτων προσομοίωσης ομίλου φροντιστηρίων και επιμελήθηκε, ως συντονίστρια Αρχαίων Ελληνικών, τη σύνταξη διαγωνισμάτων και τη δημοσίευση προτεινόμενων θεμάτων Αρχαίων Ελληνικών για τις πανελλαδικές εξετάσεις στον ημερήσιο τύπο (εφημερίδες Νέα και Έθνος).

Πτυχιούχος του τμήματος Ελληνικής Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει 17 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου και του Λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα και 13 χρόνια διδάσκει σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης σε μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου. Έχει ειδίκευση στα Αρχαία Ελληνικά , στα Νέα Ελληνικά ,καθώς και στα Λατινικά.

Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει δεκαετή εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Κάτοχος πιστοποιητικού παρακολούθησης μετεκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικής Αγωγής( Διαγνωστική, Θεραπευτική και Συμβουλευτική) του ΕΚΠΑ και πιστοποιητικού International Baccalaureate Category1- English A language and literature.

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής σχολής του ΕΚΠΑ, του τμήματος φιλολογίας, με ειδίκευση στην Μεσαιωνική και Νεοελληνική Φιλολογία. Διδάσκει Αρχαία ελληνική γλώσσα, Ιστορία και Λατινικά. Εξειδικεύεται στην Λογοτεχνία και στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας / Έκθεσης.

Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Ιδιωτικά Σχολεία.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ασχοληθεί με την Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσω της παρακολούθησης κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων. Διαθέτει δεκαετή εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα και πενταετή εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Ειδικεύεται στη διδασκαλία της Έκθεσης, των Αρχαίων Ελληνικών και της Ιστορίας.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας Πατρών. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στην ιδιωτική εκπαίδευση. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας στα φιλολογικά μαθήματα.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Διαθέτει πολυετή εμπειρία (19 χρόνια ) σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης στην πόλη της Κοζάνης, με ειδίκευση στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών, Νεοελληνικής Γλώσσας και Λατινικών. Διετέλεσε Διευθύντρια Σπουδών για 8 χρόνια σε μεγάλο φροντιστηριακό όμιλο. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για τη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων, αλλά και συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού για την προετοιμασία παιδιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Πτυχιούχος του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Εργάστηκε σε ιδιωτικό σχολείο και σε οργανισμό πρωτότυπης εκμάθησης αρχαίας ελληνικής γλώσσας και φιλοσοφίας για ανήλικους και ενήλικους . Διδάσκει 14 χρόνια σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με ειδίκευση στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών, Νεοελληνικής Γλώσσας, Λατινικών και Ιστορίας.

Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παρακολουθεί διετές, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου και σεμινάριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης(ΕΚΠΑ).Έχει ασχοληθεί με την συγγραφική επιμέλεια βιβλίων, με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διαθέτει πενταετή εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου και έχει ασχοληθεί με τη μελέτη παιδιών δημοτικού όλων των τάξεων. Επίσης έχει παρακολουθήσει σεμινάρια ειδικής αγωγής για τη διάγνωση και τη θεραπεία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Διαθέτει δεκαπενταετή εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Έχει διατελέσει Διευθύντρια Σπουδών σε φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Διαθέτει  πολυετή διδακτική εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, με ειδίκευση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών, ενώ έχει επιμεληθεί σημειώσεις και βιβλία. Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε στον επιχειρηματικό τομέα ως Διευθύντρια Σπουδών σε φροντιστηριακό οργανισμό.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στον τομέα της Παιδαγωγικής. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων κι έχει λάβει πιστοποίηση ετήσιας επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή. Διαθέτει πενταετή εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο σε ιδιαίτερα μαθήματα και διετή εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας του πανεπιστημίου Πατρών. Έχει παρακολουθήσει κύκλο σεμιναρίων που αφορούν τη σύνδεση αγοράς εργασίας με το πανεπιστήμιο και τεχνικές εκπόνησης επιστημονικών εργασιών στη φιλοσοφία. Διδάσκει φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών σπουδών με ειδικότητα στον τομέα της Ψυχολογίας. Εργάζεται στο χώρο της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων γυμνασίου και λυκείου εδώ και δεκαεννέα χρόνια, απασχολούμενη σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αλλά και σε δημόσια σχολεία ως ωρομίσθια. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια – διαλέξεις σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην κλασική φιλολογία και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και για την διδακτική των Νέων Ελληνικών και της Ιστορίας. Διαθέτει πενταετή εμπειρία στην διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ε.Α.Π. Εργάστηκε ως αναπληρωτής στη δημόσια εκπαίδευση. Διδάσκει 21 χρόνια σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, με ειδίκευση στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών και Νεοελληνικής Γλώσσας.

Απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ολοκλήρωσε με υποτροφία του Ιδρύματος «Γ. Λεβέντη» μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη νεοελληνική λογοτεχνία του 20ου αιώνα στο Πανεπιστήμιο του Birmingham (Ηνωμένο Βασίλειο) ενώ κατέχει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης («Σπουδές στην Εκπαίδευση») στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Διδάσκει 8 χρόνια σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα της ψυχολογίας του εφήβου. Διαθέτει εικοσιπενταετή (25) εμπειρία σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης στη διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών, των Λατινικών και της Νεοελληνικής Γλώσσας κυρίως σε μαθητές της Β' και της Γ' Λυκείου για την προετοιμασία τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Επιμελήθηκε την σύνταξη προτεινόμενων θεμάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις στον ημερήσιο τύπο (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ).

Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.Έχει παρακολουθήσει ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και σεμινάρια Διδακτικής Φιλολογικών Μαθημάτων σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.Διδάσκει φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου τα τελευταία πέντε χρόνια.

Απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας με κλασική κατεύθυνση του ΑΠΘ. Διαθέτει πολυετή εμπειρία διδασκαλίας Αρχαίων ελληνικών και Λατινικών σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Απόφοιτη Αγγλικής Γλώσσας από το American college of Τhessaloniki με διδακτικη εμπειρία στο Anatolia College.  Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στη Διοίκηση ολικής ποιότητας στην Εκπαίδευση. Τελειόφοιτη μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παράλληλα, έχει δραστηριοποιηθεί στον επιχειρηματικό τομέα ως ιδιοκτήτρια φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών αλλά και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθηνών, με κατεύθυνση στην Ψυχολογία και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Συμβουλευτική Ψυχολογία. Έχει συγγράψει βιβλίο Εκδοτικού Οίκου για την Νεοελληνική Γλώσσα της Γ’ Γυμνασίου, ενώ ταυτόχρονα έχει επιμεληθεί τη σύνταξη διαγωνισμάτων και φροντιστηριακών σημειώσεων σε φροντιστηριακό όμιλο.

Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων γυμνασίου και λυκείου σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος " Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία" του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σπούδασε στο τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Αθηνών, στον τομέα της Κλασικής Φιλολογίας. Σεμινάρια στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών και Νεοελληνικής Γλώσσας σε Γυμνάσιο και Λύκειο. Διδάσκει φιλολογικά μαθήματα τα τελευταία 5 χρόνια.

Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ειδική Αγωγή. Παρακολούθηση σεμιναρίων διδακτικής φιλολογικών μαθημάτων. Παράδοση μαθημάτων σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (Κλασική Κατεύθυνση) του ΕΚΠΑ. Έχει 23 χρόνια εμπειρίας στην διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Διετέλεσε Διευθύντρια Σπουδών για 8 χρόνια, Υπεύθυνη Συντονίστρια για το μάθημα των Λατινικών αλλά και Συντονίστρια του τομέα Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε φροντιστηριακό όμιλο. Συμμετείχε σε επιτροπές θεμάτων προσομοίωσης και επιμελήθηκε την σύνταξη προτεινόμενων θεμάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις στον ημερήσιο τύπο (ΕΘΝΟΣ, ΝΕΑ).

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει διδακτική εμπειρία στην ιστορία, έκθεση και αρχαία ελληνικά καθώς εργάζεται από το 2006 σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και για την διαχείριση της τάξης.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας, τομέας Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με το ποιητικό έργο του Οδυσσέα Ελύτη. Μελέτες του δημοσιευμένες σε επιστημονικά και λογοτεχνικά περιοδικά. Διαθέτει εικοσιπενταετή εμπειρία σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης στη διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών σε μαθητές της Β' και της Γ' Λυκείου. Έχει διατελέσει επίσης διδάσκων της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε αλλοδαπούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων.

Απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κατεύθυνση Ιστορίας). Διαθέτει διδακτική εμπειρία την ιδιωτική εκπαίδευση και σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου αλλά και τριετή εμπειρία ως εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης στο γυμνάσιο.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (κατεύθυνση Γλωσσολογίας) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διαθέτει δεκαετή εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου και του Λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα και τετραετή εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Διδάσκει κυρίως Ιστορία, Νεοελληνική Γλώσσα και Αρχαία.

Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής και Νεοελληνικής Γλώσσας για το γυμνάσιο και το λύκειο, όπως και Λατινικών και Ιστορίας για το λύκειο. Εργάζεται 5 χρόνια σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.