Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει δεκαετή εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων γυμνασίου και λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα και σε φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Έχει ασχοληθεί με την προετοιμασία μαθητών για την εισαγωγή τους στα πρότυπα σχολεία. Διδάσκει Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά και Λογοτεχνία.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στον τομέα της Παιδαγωγικής. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα και πενταετή εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Ειδικεύεται στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών ,των Λατινικών και της Έκθεσης.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης.Διαθέτει 19 χρόνια διδακτικής εμπειρίας σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, με ειδίκευση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Αρχαίων Ελληνικών και της Ιστορίας. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια παιδαγωγικής κατάρτισης. Έχει συγγραφική δραστηριότητα σε φροντιστηριακά βιβλία, καθώς και εργασιακή εμπειρία στην επιμέλεια κειμένων σε εκδοτικούς οίκους και εφημερίδες.

Απόφοιτος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει 13 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια.Διδάσκει κυρίως Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα και Λατινικά.

Απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας (κατεύθυνση Γλωσσολογίας) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Κατέχει την Πιστοποίηση της Διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερη / ξένη γλώσσα από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ενώ έχει παρακολουθήσει κι άλλα επιμορφωτικά, εκπαιδευτικά σεμινάρια (Ελλάδα, Καναδάς). Έχει διδάξει την ελληνική γλώσσα σε ελληνικά σχολεία του Τορόντο στον Καναδά και προετοιμάζει ξενόγλωσσους μαθητές για την πιστοποίηση όλων των επιπέδων της Ελληνομάθειας. Διαθέτει οκταετή εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο (όλα τα μαθήματα) και στο Λύκειο (με έμφαση στην Έκφραση - Έκθεση). Αναλαμβάνει, επίσης, την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, με ειδίκευση στη φιλοσοφία, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει πενταετή εμπειρία στα φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου. Μαθήματα που ειδικεύεται είναι η φιλοσοφία, τα αρχαία ελληνικά, και η ιστορία.

Απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διαθέτει 10 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου και ειδικότερα στην διδασκαλία Νεοελληνικής Γλώσσας, Αρχαίων, Λατινικών και Ιστορίας.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίαςμε ειδίκευση στον τομέα της Ιστορίας.Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια. Διαθέτει 10ετή εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων,με ειδίκευση στα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας,της Ιστορίας και των Αρχαίων ελληνικών.

Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εργάστηκε ως επιμελήτρια κειμένων σε εκδόσεις και περιοδικά. Έχει δεκαπενταετή (15) εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων καθώς και διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων στο διαδίκτυο και τον ημερήσιο τύπο (Έθνος). Συμμετέχει στις επιτροπές θεμάτων της ΟΕΦΕ.

Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πενταετή εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και πολυετή εμπειρία σε ιδιαίτερα μαθήματα. Ειδικεύεται στα μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Αρχαίων Ελληνικών.

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαθέτει 22 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, με ειδίκευση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Διετέλεσε εισηγήτρια σεμιναρίων διδακτικής του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Λύκειο και επιμελείται φροντιστηριακών βιβλίων, σημειώσεων και διαγωνισμάτων.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διαθέτει 13 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου και του Λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα και 11 χρόνια διδάσκει σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης σε μαθητές της Γ' Λυκείου για προετοιμασία στις πανελλαδικές. Έχει ειδίκευση στην Ιστορία, τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Αρχαία Ελληνικά.

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τμήματος Φιλολογίας. Διαθέτει εννιά χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα, τετραετή εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και διετή στο ιδιωτικό σχολείο "Κολλέγιο Ρόδου". Ειδικεύεται στη διδασκαλία της Έκθεσης, των Αρχαίων Ελληνικών και της Ιστορίας.

Πτυχιούχος Ιστορίας- Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαθέτει 7 χρόνια εμπειρίας. Διδάσκει ιστορία, αρχαία και Νέα Ελληνική Γλώσσα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Επίσης έχει εμπειρία σε καθημερινή μελέτη με μαθητές δημοτικού. Φέτος διδάσκει κοινωνιολογία.

Πτυχιούχος του Ιστορικού – Αρχαιολογικού Ιωαννίνων. Έχει 23 χρόνια εμπειρίας σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, με ειδίκευση στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών και Νεοελληνικής Γλώσσας. Διετέλεσε Διευθύντρια Σπουδών για 11 χρόνια σε φροντιστηριακό όμιλο. Συμμετείχε στις επιτροπές θεμάτων της ΟΕΦΕ και στις επιτροπές θεμάτων προσομοίωσης ομίλου φροντιστηρίων και επιμελήθηκε, ως συντονίστρια Αρχαίων Ελληνικών, τη σύνταξη διαγωνισμάτων και τη δημοσίευση προτεινόμενων θεμάτων Αρχαίων Ελληνικών για τις πανελλαδικές εξετάσεις στον ημερήσιο τύπο (εφημερίδες Νέα και Έθνος).

Πτυχιούχος του τμήματος Ελληνικής Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει 17 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου και του Λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα και 13 χρόνια διδάσκει σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης σε μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου. Έχει ειδίκευση στα Αρχαία Ελληνικά , στα Νέα Ελληνικά ,καθώς και στα Λατινικά.

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής σχολής του ΕΚΠΑ, του τμήματος φιλολογίας, με ειδίκευση στην Μεσαιωνική και Νεοελληνική Φιλολογία. Διδάσκει Αρχαία ελληνική γλώσσα, Ιστορία και Λατινικά. Εξειδικεύεται στην Λογοτεχνία και στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας / Έκθεσης.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ασχοληθεί με την Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσω της παρακολούθησης κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων. Διαθέτει δεκαετή εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα και πενταετή εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Ειδικεύεται στη διδασκαλία της Έκθεσης, των Αρχαίων Ελληνικών και της Ιστορίας.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Διαθέτει πολυετή εμπειρία (19 χρόνια ) σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης στην πόλη της Κοζάνης, με ειδίκευση στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών, Νεοελληνικής Γλώσσας και Λατινικών. Διετέλεσε Διευθύντρια Σπουδών για 8 χρόνια σε μεγάλο φροντιστηριακό όμιλο. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για τη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων, αλλά και συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού για την προετοιμασία παιδιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Πτυχιούχος του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Εργάστηκε σε ιδιωτικό σχολείο και σε οργανισμό πρωτότυπης εκμάθησης αρχαίας ελληνικής γλώσσας και φιλοσοφίας για ανήλικους και ενήλικους . Διδάσκει 14 χρόνια σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με ειδίκευση στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών, Νεοελληνικής Γλώσσας, Λατινικών και Ιστορίας.

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει 17 χρόνια εμπειρία σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Έχει εξειδίκευση στην Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου, τα Αρχαία και τη Νεοελληνική Γλώσσα Γυμνασίου και Λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στον τομέα της Παιδαγωγικής. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων κι έχει λάβει πιστοποίηση ετήσιας επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή. Διαθέτει πενταετή εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο σε ιδιαίτερα μαθήματα και διετή εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας του πανεπιστημίου Πατρών. Έχει παρακολουθήσει κύκλο σεμιναρίων που αφορούν τη σύνδεση αγοράς εργασίας με το πανεπιστήμιο και τεχνικές εκπόνησης επιστημονικών εργασιών στη φιλοσοφία. Διδάσκει φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ε.Α.Π. Εργάστηκε ως αναπληρωτής στη δημόσια εκπαίδευση. Διδάσκει 21 χρόνια σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, με ειδίκευση στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών και Νεοελληνικής Γλώσσας.

Απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ολοκλήρωσε με υποτροφία του Ιδρύματος «Γ. Λεβέντη» μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη νεοελληνική λογοτεχνία του 20ου αιώνα στο Πανεπιστήμιο του Birmingham (Ηνωμένο Βασίλειο) ενώ κατέχει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης («Σπουδές στην Εκπαίδευση») στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Διδάσκει 8 χρόνια σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.Έχει παρακολουθήσει ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και σεμινάρια Διδακτικής Φιλολογικών Μαθημάτων σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.Διδάσκει φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου τα τελευταία πέντε χρόνια.

Απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει καταρτιστεί στην Διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων, κυρίως στην Νέα Ελληνική γλώσσα και Λογοτεχνία. Τα τελευταία 10έτη παραδίδει μαθήματα σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθηνών, με κατεύθυνση στην Ψυχολογία και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Συμβουλευτική Ψυχολογία. Έχει συγγράψει βιβλίο Εκδοτικού Οίκου για την Νεοελληνική Γλώσσα της Γ’ Γυμνασίου, ενώ ταυτόχρονα έχει επιμεληθεί τη σύνταξη διαγωνισμάτων και φροντιστηριακών σημειώσεων σε φροντιστηριακό όμιλο.

Απόφοιτη Παντείου Πανεπιστημίου στον τομέα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας. Διαθέτει δεύτερο πτυχίο από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και συγκεκριμένα από το τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Επίσης είναι κάτοχος εξειδικευμένης πιστοποίησης στην Ειδική Αγωγή από το τμήμα Παιδαγωγικής του ΕΚΠΑ. Εξειδικεύεται στην Κοινωνιολογία και στην Ιστορία, καθώς επίσης διδάσκει Αρχαία Ελληνικά και Έκθεση. Τα τελευταία 4 χρόνια διδάσκει φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Σπούδασε στο τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Αθηνών, στον τομέα της Κλασικής Φιλολογίας. Σεμινάρια στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών και Νεοελληνικής Γλώσσας σε Γυμνάσιο και Λύκειο. Διδάσκει φιλολογικά μαθήματα τα τελευταία 5 χρόνια.

Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ειδική Αγωγή. Παρακολούθηση σεμιναρίων διδακτικής φιλολογικών μαθημάτων. Παράδοση μαθημάτων σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (Κλασική Κατεύθυνση) του ΕΚΠΑ. Έχει 23 χρόνια εμπειρίας στην διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Διετέλεσε Διευθύντρια Σπουδών για 8 χρόνια, Υπεύθυνη Συντονίστρια για το μάθημα των Λατινικών αλλά και Συντονίστρια του τομέα Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε φροντιστηριακό όμιλο. Συμμετείχε σε επιτροπές θεμάτων προσομοίωσης και επιμελήθηκε την σύνταξη προτεινόμενων θεμάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις στον ημερήσιο τύπο (ΕΘΝΟΣ, ΝΕΑ).

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (Κλασική Κατεύθυνση) του ΕΚΠΑ. Έχει εικοσαετή (20) πείρα σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών, Λατινικών, Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Συμμετείχε στη λύση θεμάτων στο διαδίκτυο, ενώ επιμελείται φροντιστηριακών βιβλίων και σημειώσεων. Κάνει το μεταπτυχιακό της στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο («Εκπαίδευση Ενηλίκων») και επιμορφώνεται παρακολουθώντας διάφορα σεμινάρια.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (κατεύθυνση Γλωσσολογίας) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διαθέτει δεκαετή εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου και του Λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα και τετραετή εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Διδάσκει κυρίως Ιστορία, Νεοελληνική Γλώσσα και Αρχαία.

Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής και Νεοελληνικής Γλώσσας για το γυμνάσιο και το λύκειο, όπως και Λατινικών και Ιστορίας για το λύκειο. Εργάζεται 5 χρόνια σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.