Απόφοιτος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει οκταετή εμπειρία στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών, Νέων Ελληνικών και Λογοτεχνίας Γυμνασίου και Λυκείου σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Τέλος, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια παιδαγωγικής κατάρτισης.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης.Διαθέτει 19 χρόνια διδακτικής εμπειρίας σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, με ειδίκευση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Αρχαίων Ελληνικών και της Ιστορίας. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια παιδαγωγικής κατάρτισης. Έχει συγγραφική δραστηριότητα σε φροντιστηριακά βιβλία, καθώς και εργασιακή εμπειρία στην επιμέλεια κειμένων σε εκδοτικούς οίκους και εφημερίδες.

Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Master στο Αννόβερο Γερμανίας στη Διπλωματική Ιστορία. Απόφοιτος της Νομικής Αθηνών. Διαθέτει εικοσαετή εμπειρία σε φροντιστηριακούς οργανισμούς, όπως και συγγραφική δραστηριότητα σε φροντιστηριακά και λογοτεχνικά βιβλία. Διδάσκει Αρχαία Ελληνικά και Ιστορία.

Απόφοιτος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει 13 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια.Διδάσκει κυρίως Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα και Λατινικά.

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Πατρών. Διαθέτει διετή εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές δημοτικού. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στον τομέα της κλινικής ψυχολογίας παιδιού και εφήβου.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίαςμε ειδίκευση στον τομέα της Ιστορίας.Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια. Διαθέτει 10ετή εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων,με ειδίκευση στα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας,της Ιστορίας και των Αρχαίων ελληνικών.

Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εργάστηκε ως επιμελήτρια κειμένων σε εκδόσεις και περιοδικά. Έχει δεκαπενταετή (15) εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων καθώς και διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων στο διαδίκτυο και τον ημερήσιο τύπο (Έθνος). Συμμετέχει στις επιτροπές θεμάτων της ΟΕΦΕ.

Πτυχιούχος του  τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού  και  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων στο πλαίσιο φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.

Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πενταετή εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και πολυετή εμπειρία σε ιδιαίτερα μαθήματα. Ειδικεύεται στα μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Αρχαίων Ελληνικών.

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαθέτει 22 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, με ειδίκευση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Διετέλεσε εισηγήτρια σεμιναρίων διδακτικής του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Λύκειο και επιμελείται φροντιστηριακών βιβλίων, σημειώσεων και διαγωνισμάτων.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διαθέτει 13 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου και του Λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα και 11 χρόνια διδάσκει σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης σε μαθητές της Γ' Λυκείου για προετοιμασία στις πανελλαδικές. Έχει ειδίκευση στην Ιστορία, τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Αρχαία Ελληνικά.

Πτυχιούχος Ιστορίας- Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαθέτει 7 χρόνια εμπειρίας. Διδάσκει ιστορία, αρχαία και Νέα Ελληνική Γλώσσα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Επίσης έχει εμπειρία σε καθημερινή μελέτη με μαθητές δημοτικού. Φέτος διδάσκει κοινωνιολογία.

Πτυχιούχος του Ιστορικού – Αρχαιολογικού Ιωαννίνων. Έχει 23 χρόνια εμπειρίας σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, με ειδίκευση στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών και Νεοελληνικής Γλώσσας. Διετέλεσε Διευθύντρια Σπουδών για 11 χρόνια σε φροντιστηριακό όμιλο. Συμμετείχε στις επιτροπές θεμάτων της ΟΕΦΕ και στις επιτροπές θεμάτων προσομοίωσης ομίλου φροντιστηρίων και επιμελήθηκε, ως συντονίστρια Αρχαίων Ελληνικών, τη σύνταξη διαγωνισμάτων και τη δημοσίευση προτεινόμενων θεμάτων Αρχαίων Ελληνικών για τις πανελλαδικές εξετάσεις στον ημερήσιο τύπο (εφημερίδες Νέα και Έθνος).

Πτυχιούχος του τμήματος Ελληνικής Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει 17 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου και του Λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα και 13 χρόνια διδάσκει σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης σε μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου. Έχει ειδίκευση στα Αρχαία Ελληνικά , στα Νέα Ελληνικά ,καθώς και στα Λατινικά.

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής σχολής του ΕΚΠΑ, του τμήματος φιλολογίας, με ειδίκευση στην Μεσαιωνική και Νεοελληνική Φιλολογία. Διδάσκει Αρχαία ελληνική γλώσσα, Ιστορία και Λατινικά. Εξειδικεύεται στην Λογοτεχνία και στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας / Έκθεσης.

Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Ιδιωτικά Σχολεία.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ασχοληθεί με την Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσω της παρακολούθησης κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων. Διαθέτει δεκαετή εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα και πενταετή εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Ειδικεύεται στη διδασκαλία της Έκθεσης, των Αρχαίων Ελληνικών και της Ιστορίας.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας Πατρών. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στην ιδιωτική εκπαίδευση. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας στα φιλολογικά μαθήματα.

Πτυχιούχος του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Εργάστηκε σε ιδιωτικό σχολείο και σε οργανισμό πρωτότυπης εκμάθησης αρχαίας ελληνικής γλώσσας και φιλοσοφίας για ανήλικους και ενήλικους . Διδάσκει 14 χρόνια σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με ειδίκευση στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών, Νεοελληνικής Γλώσσας, Λατινικών και Ιστορίας.

Πτυχιούχος Κλασσικής Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με ειδίκευση στη διδασκαλία του μαθήματος της Έκθεσης σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου-Λυκείου. Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια-διαλέξεις σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες και την ψηφιακή εκπαίδευση.

Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διαθέτει πενταετή εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου και έχει ασχοληθεί με τη μελέτη παιδιών δημοτικού όλων των τάξεων. Επίσης έχει παρακολουθήσει σεμινάρια ειδικής αγωγής για τη διάγνωση και τη θεραπεία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

Σπούδασε Φιλοσοφία & Παιδαγωγική Ψυχολογία (με ΜΠΣ στη Συστηματική Φιλοσοφία) στο ΕΚΠΑ, Θεολογία και Δημοσιογραφία. Παράλληλα έχει ολοκληρώσει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή και τις Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΚΠΑ) ενώ ταυτόχρονα απέκτησε επάρκεια στη μέθοδο Braille στο ΚΕΑΤ. Έχει δεκαπενταετή πείρα σε ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Διδάσκει Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Λογοτεχνία και Ιστορία. Επίσης, έχει γράψει τρία βιβλία φιλοσοφίας και είναι Υποψία Διδάκτωρ στο ΕΑΠ.

Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαθέτει δεκαετή εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου σε φροντιστήρια Μέσης εκπαίδευσης με ειδίκευση στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών και της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ενώ έχει συγγράψει σχολικό βοήθημα για το μάθημα της Γλώσσας ΣΤ’ Δημοτικού.

Έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (κατεύθυνση Γλωσσολογίας). Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα με τίτλο «Μεθοδολογία Διδασκαλίας των Φιλολογικών Μαθημάτων», «Επιμέλεια- Διόρθωση Κειμένου» και «Ειδική Αγωγή: Διεπιστημονικές Πρακτικές Συγκλίσεις» καθώς και μαθήματα στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Στοάς του Βιβλίου. Έχει εκπονήσει την πρακτική άσκησή της στο Κέντρο Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών της Ακαδημίας Αθηνών.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Διαθέτει δεκαπενταετή εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Έχει διατελέσει Διευθύντρια Σπουδών σε φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Διαθέτει  πολυετή διδακτική εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, με ειδίκευση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών, ενώ έχει επιμεληθεί σημειώσεις και βιβλία. Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε στον επιχειρηματικό τομέα ως Διευθύντρια Σπουδών σε φροντιστηριακό οργανισμό.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στον τομέα της Παιδαγωγικής. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων κι έχει λάβει πιστοποίηση ετήσιας επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή. Διαθέτει πενταετή εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο σε ιδιαίτερα μαθήματα και διετή εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας του πανεπιστημίου Πατρών. Έχει παρακολουθήσει κύκλο σεμιναρίων που αφορούν τη σύνδεση αγοράς εργασίας με το πανεπιστήμιο και τεχνικές εκπόνησης επιστημονικών εργασιών στη φιλοσοφία. Διδάσκει φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών σπουδών με ειδικότητα στον τομέα της Ψυχολογίας. Εργάζεται στο χώρο της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων γυμνασίου και λυκείου εδώ και δεκαεννέα χρόνια, απασχολούμενη σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αλλά και σε δημόσια σχολεία ως ωρομίσθια. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια – διαλέξεις σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες.

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ε.Α.Π. Εργάστηκε ως αναπληρωτής στη δημόσια εκπαίδευση. Διδάσκει 21 χρόνια σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, με ειδίκευση στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών και Νεοελληνικής Γλώσσας.

Απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ολοκλήρωσε με υποτροφία του Ιδρύματος «Γ. Λεβέντη» μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη νεοελληνική λογοτεχνία του 20ου αιώνα στο Πανεπιστήμιο του Birmingham (Ηνωμένο Βασίλειο) ενώ κατέχει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης («Σπουδές στην Εκπαίδευση») στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Διδάσκει 8 χρόνια σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

Πτυχιούχος του Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει ξενόγλωσσο μεταπτυχιακό δίπλωμα στην «Γλωσσική Εκπαίδευση Μεταναστών και Προσφύγων» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ενώ παράλληλα έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια αναφορικά με εκπαιδευτικά θέματα και ζητήματα ψυχολογίας. Διαθέτει δεκαετή εμπειρία στην διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και στην προετοιμασία μαθητών για την εισαγωγή τους σε Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια. Επιπρόσθετα, έχει αναλάβει την επιμέλεια διαγωνισμάτων Αρχαίων Ελληνικών και Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε φροντιστηριακό όμιλο.

Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα της ψυχολογίας του εφήβου. Διαθέτει εικοσιπενταετή (25) εμπειρία σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης στη διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών, των Λατινικών και της Νεοελληνικής Γλώσσας κυρίως σε μαθητές της Β' και της Γ' Λυκείου για την προετοιμασία τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Επιμελήθηκε την σύνταξη προτεινόμενων θεμάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις στον ημερήσιο τύπο (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ).

Πτυχιούχος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Διαθέτει τριετή εμπειρία στην διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου καθώς και στην προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια διδακτικής της Ιστορίας Προσανατολισμού, Έκθεσης και Αρχαίων Ελληνικών. Παράλληλα, διδάσκει την ελληνική γλώσσα σε Έλληνες μαθητές του εξωτερικού για την απόκτηση πιστοποιητικού όλων των επιπέδων Ελληνομάθειας. Τέλος, φέρει συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια.

Απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας με κλασική κατεύθυνση του ΑΠΘ. Διαθέτει πολυετή εμπειρία διδασκαλίας Αρχαίων ελληνικών και Λατινικών σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Απόφοιτη Αγγλικής Γλώσσας από το American college of Τhessaloniki με διδακτικη εμπειρία στο Anatolia College.  Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στη Διοίκηση ολικής ποιότητας στην Εκπαίδευση. Τελειόφοιτη μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παράλληλα, έχει δραστηριοποιηθεί στον επιχειρηματικό τομέα ως ιδιοκτήτρια φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών αλλά και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθηνών, με κατεύθυνση στην Ψυχολογία και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Συμβουλευτική Ψυχολογία. Έχει συγγράψει βιβλίο Εκδοτικού Οίκου για την Νεοελληνική Γλώσσα της Γ’ Γυμνασίου, ενώ ταυτόχρονα έχει επιμεληθεί τη σύνταξη διαγωνισμάτων και φροντιστηριακών σημειώσεων σε φροντιστηριακό όμιλο.

Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων γυμνασίου και λυκείου σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος " Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία" του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σπούδασε στο τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Αθηνών, στον τομέα της Κλασικής Φιλολογίας. Σεμινάρια στη διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών και Νεοελληνικής Γλώσσας σε Γυμνάσιο και Λύκειο. Διδάσκει φιλολογικά μαθήματα τα τελευταία 5 χρόνια.

Απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ειδίκευση στην Κλασική Φιλολογία. Διαθέτει πενταετή εμπειρία στη διδασκαλία φιλολογικών μαθήματων σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ειδική Αγωγή. Παρακολούθηση σεμιναρίων διδακτικής φιλολογικών μαθημάτων. Παράδοση μαθημάτων σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (Κλασική Κατεύθυνση) του ΕΚΠΑ. Έχει 23 χρόνια εμπειρίας στην διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Διετέλεσε Διευθύντρια Σπουδών για 8 χρόνια, Υπεύθυνη Συντονίστρια για το μάθημα των Λατινικών αλλά και Συντονίστρια του τομέα Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε φροντιστηριακό όμιλο. Συμμετείχε σε επιτροπές θεμάτων προσομοίωσης και επιμελήθηκε την σύνταξη προτεινόμενων θεμάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις στον ημερήσιο τύπο (ΕΘΝΟΣ, ΝΕΑ).

Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση σε μαθήματα αρχαία και λατινικά. Διαθέτει εμπειρία σε διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου, ενώ παράλληλα έχει παρακολουθήσει σεμινάρια φιλοσοφίας και παιδαγωγικής ψυχολογίας με ανάλογη πιστοποίηση.

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (κατεύθυνση Γλωσσολογίας) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διαθέτει δεκαετή εμπειρία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου και του Λυκείου σε ιδιαίτερα μαθήματα και τετραετή εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Διδάσκει κυρίως Ιστορία, Νεοελληνική Γλώσσα και Αρχαία.

Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής και Νεοελληνικής Γλώσσας για το γυμνάσιο και το λύκειο, όπως και Λατινικών και Ιστορίας για το λύκειο. Εργάζεται 5 χρόνια σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.