Έτος Θέματα
2024 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2023 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2022 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2021 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2020 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2019 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2018 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2017 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2016 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2015 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2014 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2013 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2012 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2011 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2010 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2009 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2008 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2007 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2006 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2005 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2004 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2003 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2002 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2001 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών