Δήλωση αποδοχής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων


Τα φροντιστήρια με το διακριτικό τίτλο «ΕΝ ΤΑΞΗ» σέβονται την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και με την παρούσα σας ενημερώνουν σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν, τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο το πράττουν, ενδεικτικά όταν χρησιμοποιείτε τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας ή με μηνύματα και email, εγγράφεστε σε τμήμα του φροντιστηρίου και γενικά μας παρέχετε με οποιοδήποτε τρόπο, προφορικά ή γραπτά τα στοιχεία σας. Έτσι, με την αποδοχή των όρων χρήσης δηλώνετε ότι επιτρέπετε στα φροντιστήρια με το διακριτικό τίτλο «ΕΝ ΤΑΞΗ» την επεξεργασία των ως άνω προσωπικών σας δεδομένων.

Σκοπός συλλογής


Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για τους ακόλουθους σκοπούς: για την εγγραφή και ένταξη των μαθητών μας σε τμήμα διδασκαλίας, για την υποστήριξη της εκπαίδευσης των μαθητών και την συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα (διαγωνίσματα, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α.), την ενημέρωσή σας για αυτά, τη δημιουργία και τήρηση καρτέλας μαθητή/μαθήτριας, τη συμμετοχή των μαθητών  στα προγράμματα και δράσεις του φροντιστηρίου, την παρακολούθηση και την υποβολή αναφορών σχετικά με την πρόοδο των μαθητών, για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για επιλογή σπουδών  μετά την αποφοίτησή τους, για την αξιολόγηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών μας, την ενημέρωση σας για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες και γενικά την ενημέρωση και συμμετοχή σας σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις μας.

Χρόνος αποθήκευσης


Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν, πάντως όχι πέραν της δεκαετίας. Ενδέχεται να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων, αλλά και την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται για την ενημέρωση σας για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες των φροντιστηρίων «ΕΝ ΤΑΞΗ» .
Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που εργάζονται για λογαριασμό μας /Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας.

Διαβιβάζουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους/συνεργάτες μας, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύσουμε το επώνυμό σας και το όνομα, την ταχυδρομική σας διεύθυνση και λοιπά πρόσθετα στοιχεία που τυχόν κοινοποιείτε σε εμάς και να τα χρησιμοποιήσουμε για αποκλειστικά δικούς μας διαφημιστικούς σκοπούς, όπως να σας ενημερώσουμε για νέες υπηρεσίες μας ή να σας αποστείλουμε σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό μέσω ταχυδρομείου, εκτός αν δηλώσετε ότι ΔΕΝ επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιο υλικό.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή σας, στο σύνολο ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Επιπλέον, έχετε όλα τα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον ισχύοντα Κανονισμό και συγκεκριμένα:

1. Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, όπως περιγράφονται παραπάνω, που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται το Φροντιστήριο.

2. Δικαιούστε να ζητήσετε την επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων.

3. Δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία του Φροντιστηρίου,  εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.

4. Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού.

5. Δικαιούστε να λαμβάνετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει.

Για οποιοδήποτε θέμα/αίτημα μπορείτε να απευθυνθείτε στο development@en-taksi.gr και τα εκπαιδευτήρια εν τάξη θα λάβουν κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιήσουν το αίτημά σας εντός 30 ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα : Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 115 23 , Αθήνα , www.dpa.gr.

Τι είναι τα cookies;


Είναι ένα μικρό κείμενο που αποστέλλεται από το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) προς τον ιστότοπο (website) που επισκέπτεστε. Τα cookies είναι δηλαδή μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του.

Ποιος είναι ο ρόλος των cookies;


Τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες, σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως το είδος ή η επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής που χρησιμοποιείτε. Αυτό συμβάλλει, ώστε η επόμενη επίσκεψή σας να είναι πιο εύκολη και ο ιστότοπος να είναι πιο λειτουργικός για εσάς. Τα cookies περιλαμβάνουν, όμως, μόνο ανώνυμες πληροφορίες.

Συνήθως αναγνωρίζουν τον browser που χρησιμοποιήσατε κατά την προηγούμενη σας είσοδο. Η αρχή στην οποία βασίζονται οι ιστοσελίδες είναι πως κάθε κλικ που κάνετε είναι ανεξάρτητο από τα προηγούμενα. Για να υποδηλώσουμε την σχέση συνέχειας μεταξύ δύο κλικ (στο ίδιο site) δημιουργήθηκαν τα cookies που μεταφέρουν αυτή την πληροφορία.

Μπορείτε να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας σε οποιαδήποτε στιγμή.


Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ.

Η απενεργοποίηση των cookies εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή απόκρυψη των στοιχείων (δεδομένων), που σας αφορούν, ωστόσο, μπορεί να κάνει λιγότερο λειτουργική και λιγότερο ασφαλή την πλοήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο.