Γιατί να μάθει ένα παιδί Γαλλικά σήμερα??

Τα Γαλλικά είναι η γλώσσα της της διπλωματίας, της Τέχνης και του Πολιτισμού, η γλώσσα της γαστρονομίας και της μόδας, η γλώσσα που σε κάνει να ξεχωρίζεις. Με την εκμάθηση γαλλικών τα παιδιά θα εντοπίσουν πολλά κοινά σημεία με την Ελληνική τόσο στη γραμματική όσο και τη σύνταξη.

Τα μαθήματα γαλλικών για παιδιά στα εν τάξη ξεκινούν από την ηλικία των 6 χρονών. Στόχος μας είναι να μπορέσουν τα παιδιά να εξοικειωθούν και να αγαπήσουν πραγματικά τη γλώσσα. Η εκμάθηση γίνεται σε ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εύκολα και ευχάριστα μέσα από εξειδικευμένες βιωματικές μεθόδους. Όλα αυτά μαζί με το διδακτικό προσωπικό που δε χαρακτηρίζεται μόνο από το υψηλό γνωστικό του επίπεδο και τη μεγάλη διδακτική του εμπειρία αλλά και από ήθος και αληθινό ενδιαφέρον για την πρόοδο του μαθητή.

ΠΤΥΧΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

DELF A1

Επίπεδο Γλώσσας: Αρχάριος
Χρόνος Απόκτησης: Εκμάθηση γαλλικών για παιδιά σε 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

DELF A2

Επίπεδο Γλώσσας: Γαλλικά για παιδιά με στοιχειώδη γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

DELF Β1

Επίπεδο Γλώσσας: Εκμάθηση γαλλικών για παιδιά και φοιτητές με μέτρια γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 6 έως 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

DELF Β2 – SORBONNE B2

Επίπεδο Γλώσσας: Γαλλικά για φοιτητές και παιδιά με καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 6 έως 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

DALF C1 – SORBONNE C1

Επίπεδο Γλώσσας: Αρκετά καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: Εκμάθηση γαλλικών σε 6 έως 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

DALF C2 – SORBONNE C2

Επίπεδο Γλώσσας: Άριστη γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 6 έως 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο