Γιατί να μάθω Γερμανικά;

Η Γερμανική γλώσσα είναι η πρώτη μητρική γλώσσα των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί γλώσσα εργασίας στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Η γερμανική οικονομία είναι ο πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Γερµανία είναι η χώρα µε τις µεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα και σηµαντικός εµπορικός εταίρος της. Συχνά επιλέγουμε τα Πανεπιστήμια της Γερµανίας για σπουδές, που θεωρούνται από τα καλύτερα στον κόσμο. Αλλά ακόμα και για όσους δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Ελλάδα η γερμανική γλώσσα είναι απαραίτητο εφόδιο.

Εμείς στα εν τάξη ξέρουμε ότι μπορείς να κάνεις τα Γερμανικά δική σου γλώσσα εύκολα και για πάντα. Στα τμήματα εν τάξη θα μιλήσεις άνετα και θα γράψεις σωστά από τα πρώτα κιόλας μαθήματα και θα πάρεις πτυχία γρήγορα και σίγουρα. Όλα αυτά μαζί με το διδακτικό προσωπικό που δε χαρακτηρίζεται μόνο από το υψηλό γνωστικό του επίπεδο και τη μεγάλη διδακτική του εμπειρία αλλά και από ήθος και αληθινό ενδιαφέρον για την πρόοδο του μαθητή.

ΠΤΥΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

START IN DEUTSCH 1 (A1)

Επίπεδο Γλώσσας: A1 – αρχάριος
Χρόνος Απόκτησης: 7 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

START IN DEUTSCH 2 (A2)

Επίπεδο Γλώσσας: Α2 (στοιχειώδης γνώση)
Χρόνος Απόκτησης: (από) 4 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

ZERTIFIKAT B1

Επίπεδο Γλώσσας: Β1 – μέτρια γνώση της γλώσσας (ανεξάρτητος χρήστης γλώσσας)
Χρόνος Απόκτησης: (από) 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

ZERTIFIKAT B2

Επίπεδο Γλώσσας: Β2 – καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: (από) 10 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

ZERTIFIKAT C1

Επίπεδο Γλώσσας: C1 – πολύ καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: (από) 10 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

ZERTIFIKAT C2 (GDS)

Επίπεδο Γλώσσας: C2 – άριστη γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: (από) 10 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο