Γιατί να μάθει ένα παιδί Γερμανικά σήμερα??

Η Γερμανική γλώσσα είναι η πρώτη μητρική γλώσσα των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί γλώσσα εργασίας στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Η γερμανική οικονομία είναι ο πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Γερµανία είναι η χώρα µε τις µεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα και σηµαντικός εµπορικός εταίρος της. Συχνά επιλέγουμε τα Πανεπιστήμια της Γερµανίας για σπουδές, που θεωρούνται από τα καλύτερα στον κόσμο. Αλλά ακόμα και για όσους δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Ελλάδα η γερμανική γλώσσα είναι απαραίτητο εφόδιο.

Τα μαθήματα γερμανικών για παιδιά στα εν τάξη ξεκινούν από την ηλικία των 8 χρονών. Στόχος μας είναι να μπορέσουν τα παιδιά να εξοικειωθούν και να αγαπήσουν πραγματικά τη γλώσσα. Η εκμάθηση γίνεται σε ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εύκολα και ευχάριστα μέσα από εξειδικευμένες βιωματικές μεθόδους. Όλα αυτά μαζί με το διδακτικό προσωπικό που δε χαρακτηρίζεται μόνο από το υψηλό γνωστικό του επίπεδο και τη μεγάλη διδακτική του εμπειρία αλλά και από ήθος και αληθινό ενδιαφέρον για την πρόοδο του μαθητή.

ΠΤΥΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

FIT IN DEUTSCH A1

Επίπεδο Γλώσσας: A1 – αρχάριος
Χρόνος Απόκτησης: 7 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

FIT IN DEUTSCH A2

Επίπεδο Γλώσσας: Α2 (στοιχειώδης γνώση)
Χρόνος Απόκτησης: (από) 4 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

ZERTIFIKAT B1 J

Επίπεδο Γλώσσας: Β1 – μέτρια γνώση της γλώσσας (ανεξάρτητος χρήστης γλώσσας)
Χρόνος Απόκτησης: (από) 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

ZERTIFIKAT B2 J

Επίπεδο Γλώσσας: Β2 – καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: (από) 10 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

ZERTIFIKAT C1 J

Επίπεδο Γλώσσας: C1 – πολύ καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: (από) 10 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο