Γιατί να μάθει ένα παιδί Ισπανικά σήμερα??

Τα Ισπανικά είναι επίσημη γλώσσα σε τουλάχιστον 21 κράτη. Είναι η μητρική γλώσσα για τουλάχιστον 329 εκατομμύρια ανθρώπους Αυτό το στοιχείο την καθιστά 2η γλώσσα παγκοσμίως σε φυσικούς ομιλητές μετά τα Κινέζικα. Ισπανικά δε μιλάνε μόνο στην Ισπανία, αλλά και στις περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Σημαντικό ποσοστό ισπανοφώνων υπάρχει επίσης και στις πρώην ισπανικές αποικίες της Αφρικής στις οποίες τα Ισπανικά είναι μία από τις επίσημες γλώσσες.

Η Ισπανική γλώσσα κερδίζει καθημερινά έδαφος σε όλους τους τομείς της ζωής των ευρωπαίων, και όχι μόνο, πολιτών. Μετατρέπεται σταθερά σε γλώσσα της παγκόσμιας οικονομίας. Κυριαρχεί, μετά την Αγγλική, και στη ναυτιλία.

Εμείς στα εν τάξη ξέρουμε ότι μπορείς να κάνεις τα Ισπανικά δική σου γλώσσα εύκολα και για πάντα. Στα τμήματα εν τάξη θα μιλήσεις άνετα και θα γράψεις σωστά από τα πρώτα κιόλας μαθήματα και θα πάρεις πτυχία γρήγορα και σίγουρα. Όλα αυτά μαζί με το διδακτικό προσωπικό που δε χαρακτηρίζεται μόνο από το υψηλό γνωστικό του επίπεδο και τη μεγάλη διδακτική του εμπειρία αλλά και από ήθος και αληθινό ενδιαφέρον για την πρόοδο του μαθητή.

ΠΤΥΧΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

NIVEL A1 ESCOLAR

Επίπεδο Γλώσσας: Αρχάριος
Χρόνος Απόκτησης: 4 μήνες
Χρήση: Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της στοιχειώδους επικοινωνίας στην Ισπανική γλώσσα. Απευθύνεται για παιδιά και εφήβους μέχρι 17 ετών.

NIVEL A2 – B1 ESCOLAR

Επίπεδο Γλώσσας: Στοιχειώδης γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 4 μήνες
Χρήση: Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της στοιχειώδους επικοινωνίας σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, χωρίς μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας. Απευθύνεται για παιδιά και εφήβους μέχρι 17 ετών.

NIVEL B2

Επίπεδο Γλώσσας: Μέτρια γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 6 έως 8 μήνες
Χρήση: Η απόκτηση του διπλώματος Nivel B2 βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της Ισπανική γλώσσα σε επίπεδο όπου μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες της συνθήκες της καθημερινής ζωής.

NIVEL C1

Επίπεδο Γλώσσας: Καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 4 έως 8 μήνες
Χρήση: Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι ικανός να ανταποκριθεί σε ανώτερο επίπεδο επικοινωνίας.

NIVEL C2

Επίπεδο Γλώσσας: Αρκετά καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 6 έως 8 μήνες
Χρήση: Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι ικανός να ανταποκριθεί σε ανώτατο επίπεδο επικοινωνίας και να του χορηγηθεί άδεια διδασκαλίας.