Γιατί να μάθει ένα παιδί Κινεζικά σήμερα??

Ο κινέζικος πολιτισμός είναι ένας από τους αρχαιότερους πολιτισμούς και έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλους πολιτισμούς σε πολλούς τομείς. Τα κινέζικα είναι μια από τις τρείς πιο διαδεδομένες ομιλούμενες γλώσσες με 1.2 δισεκατομμύρια native speakers. Η δυνατότητα να επικοινωνήσεις άμεσα στην κινέζικη γλώσσα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια οικονομική ανάπτυξη της Κίνας σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλο το επιχειρηματικό φάσμα.

Εμείς στα εν τάξη ξέρουμε ότι μπορείς να κάνεις τα Κινέζικα δική σου γλώσσα εύκολα και για πάντα. Στα τμήματα εν τάξη θα μιλήσεις άνετα και θα γράψεις σωστά από τα πρώτα κιόλας μαθήματα και θα πάρεις πτυχία γρήγορα και σίγουρα. Όλα αυτά μαζί με το διδακτικό προσωπικό που δε χαρακτηρίζεται μόνο από το υψηλό γνωστικό του επίπεδο και τη μεγάλη διδακτική του εμπειρία αλλά και από ήθος και αληθινό ενδιαφέρον για την πρόοδο του μαθητή.

ΠΤΥΧΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

YCT 1

Επίπεδο Γλώσσας: Αρχάριος
Χρόνος Απόκτησης: 12 μήνες πτυχίο γενικής
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

*μαθητές έως 15 ετών

YCT 2

Επίπεδο Γλώσσας: Αρχάριος
Χρόνος Απόκτησης: 12 μήνες πτυχίο γενικής
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

*μαθητές έως 15 ετών

YCT 3

Επίπεδο Γλώσσας: Καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 12 μήνες πτυχίο γενικής
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

*μαθητές έως 15 ετών

YCT 4

Επίπεδο Γλώσσας: Αρκετά καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 12 μήνες πτυχίο γενικής
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

*μαθητές έως 15 ετών