Γιατί να μάθω Τούρκικα?

Η Τουρκία είναι η γέφυρα ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Η εκμάθησή της είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να γνωρίσετε καλύτερα την Ανατολή. Είναι μια εύηχη, μελωδική, διαφορετική γλώσσα που όμως σου είναι οικεία, γνώριμη. Επίσης χωρίς να το συνειδητοποιείς ξέρεις δεκάδες λέξεις που τις χρησιμοποιείς στην καθημερινότητα σου.

Εμείς στα εν τάξη ξέρουμε ότι μπορείς να κάνεις τα Tουρκικά δική σου γλώσσα εύκολα και για πάντα. Στα τμήματα εν τάξη θα μιλήσεις άνετα και θα γράψεις σωστά από τα πρώτα κιόλας μαθήματα και θα πάρεις πτυχία γρήγορα και σίγουρα. Όλα αυτά μαζί με το διδακτικό προσωπικό που δε χαρακτηρίζεται μόνο από το υψηλό γνωστικό του επίπεδο και τη μεγάλη διδακτική του εμπειρία αλλά και από ήθος και αληθινό ενδιαφέρον για την πρόοδο του μαθητή.

ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

TEMEL 2 (Α1)

Επίπεδο Γλώσσας: Αρχάριος
Χρόνος Απόκτησης: 4 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

TEMEL 4 (Α2)

Επίπεδο Γλώσσας: Βασική γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 4 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

ORTA 4 (Β1)

Επίπεδο Γλώσσας: Αρκετά καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

YÜKSEK 2 (B2)

Επίπεδο Γλώσσας: καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

YÜKSEK 4 (C1)

Επίπεδο Γλώσσας: Ανώτερη γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 8 – 12 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο