Διαγωνίσματα 2023-2024 Πρότυπα Σχολεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
04-11-2023ΓΛΩΣΣΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
04-11-2023ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
20-01-2024ΓΛΩΣΣΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
20-01-2024ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
17-02-2024ΓΛΩΣΣΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
17-02-2024ΓΛΩΣΣΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
17-02-2024ΓΛΩΣΣΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
17-02-2024ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
17-02-2024ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
17-02-2024ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
30-03-2024ΓΛΩΣΣΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
30-03-2024ΓΛΩΣΣΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
30-03-2024ΓΛΩΣΣΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
30-03-2024ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
30-03-2024ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
30-03-2024ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
20-04-2024ΓΛΩΣΣΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
20-04-2024ΓΛΩΣΣΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
20-04-2024ΓΛΩΣΣΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
20-04-2024ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
20-04-2024ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
20-04-2024ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΚΦΩΝΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βρέθηκαν εγγραφές (από συνολικές εγγραφές)