23/09/2021 11:59
article image

όλες οι αλλαγές

Το “Νέο” Σχολείο του 2022

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη αναγγείλει αλλαγές τόσο στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών αλλά και στον τρόπο εισαγωγής τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα, για το σχολικό έτος 2021 – 2022 θα ισχύσουν τα εξής:

Τι αλλαγές υπάρχουν στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Β λυκείου;

Οι μαθητές της Β λυκείου ΓΕΛ από φέτος θα εξετάζονται γραπτά στις προαγωγικές εξετάσεις και στη Γεωμετρία.

Για ποιες τάξεις θα ισχύσει η Τράπεζα θεμάτων;

Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ τάξης κάθε τύπου Λυκείου τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) με τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Από φέτος και οι μαθητές της Β λυκείου στις προαγωγικές εξετάσεις θα κληθούν να απαντήσουν σε θέματα από την Τράπεζα θεμάτων. Ακόμη δεν έχει αναρτηθεί ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό στην επίσημη σελίδα της Τράπεζας θεμάτων για τη συγκεκριμένη τάξη.

Αναμένουμε να επιβεβαιωθεί η λειτουργία της Τράπεζας θεμάτων φέτος, αφού πέρυσι αποφασίστηκε να μη διεξαχθούν προαγωγικές εξετάσεις.

Ποιες αλλαγές υπάρχουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Γυμνασίων;

Εισάγονται νέες θεματικές και νέοι τρόποι διδασκαλίας στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, με κεντρικό στόχο την καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας. Οι θεματικές των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και προφύλαξη από φυσικές καταστροφές, τον εθελοντισμό, την οδική ασφάλεια, το STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την επιχειρηματικότητα, τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, και θα διδάσκονται στη λογική της βιωματικής μάθησης και της συνεργασίας (π.χ. οι μαθητές καλούνται να οργανώσουν από κοινού ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης).

Ύστερα από την πιλοτική εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε 218 σχολεία το 2020-2021, ξεκίνησε η καθολική εφαρμογή τους.

Παρέμειναν ίδια τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία φέτος;

Από φέτος, λειτουργούν 112 Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία στη χώρα, από 60 που λειτουργούσαν το σχολικό έτος 2019-2020. Πλέον, ΠΠΣ λειτουργούν σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. Πέρυσι οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 13.000.

Υπάρχουν αλλαγές στη δομή και λειτουργία των ΕΠΑΛ;

Ιδρύθηκαν και από φέτος λειτουργούν τα πρώτα 6 Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας στο Άργος, την Επανομή, το Πέραμα, την Ξάνθη, την Ηγουμενίτσα και τα Τρίκαλα.

Τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. θα λειτουργήσουν ως πιλότοι για την εισαγωγή και διάχυση του νέου συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ν. 4763/2020), το οποίο δίνει έμφαση στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας για την κατάρτιση προγραμμάτων σπουδών και τον ορισμό ειδικοτήτων.

Στην Α’ τάξη εγγράφονται κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Ο μαθητής ή οι γονείς/κηδεμόνες του, εάν είναι ανήλικος, υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής για το Π.ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία πραγματοποιείται με τον τρόπο και σε χρόνο που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Ο Διευθυντής του σχολείου κατατάσσει τους μαθητές κατά φθίνουσα σειρά βαθμού του απολυτηρίου τίτλου εγγραφής μέχρι την κάλυψη όλων των διατιθέμενων θέσεων.

Σε ποια μαθήματα θα εξεταστούν οι απόφοιτοι των Ανθρωπιστικών Σπουδών  στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022;

Οι απόφοιτοι θα εξεταστούν στη Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, στα Αρχαία Ελληνικά, στην Ιστορία και στα Λατινικά (και όχι στην Κοινωνιολογία).

Ποιες νέες Στρατιωτικές Σχολές θα προστεθούν στο μηχανογραφικό 2022;

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ

Και τα τέσσερα τμήματα έχουν ορίσει τον ανώτατο Συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, που είναι το 1,20.