Ευέλικτα προγράμματα σπουδών για μαθητές Γ Λυκείου. Στα Φροντιστήρια Εν Τάξη, κάθε μαθητής έχει όλα τα εφόδια στα στάδια προετοιμασίας του.

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 1
ΣΥΝΟΛΟ 17
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 1
ΣΥΝΟΛΟ 16
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 1
ΣΥΝΟΛΟ 15
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 5
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 1
ΣΥΝΟΛΟ 15