Πρόγραμμα σπουδών για μαθήματα γενικής παιδείας και κατεύθυνσης ΕΠΑΛ. Στα Φροντιστήρια Εν Τάξη το πρωταρχικό μέλημα είναι η επιτυχία των μαθητών.

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ I 2
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ II 2
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 1
ΣΥΝΟΛΟ 11