Απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των Βιολογικών μαθημάτων και νέες τεχνολογίες». Διαθέτει 10 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία Βιολογικών μαθημάτων σε ιδιαίτερα μαθήματα και 5 χρόνια σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Διδάσκει Βιολογία, Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας και Υγιεινή.

Απόφοιτος του τμήματος Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει το μάθημα της Βιολογίας Κατεύθυνσης και Γενικής Παιδείας σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης από το 1999. Συμμετείχε στη συγγραφή σημειώσεων και προτεινόμενων θεμάτων Βιολογίας που δημοσιεύτηκαν στον ημερήσιο τύπο (Έθνος).

Απόφοιτος του τμήματος Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο «Σύγχρονες τάσεις στη Διδακτική των Βιολογικών Μαθημάτων και Νέες Τεχνολογίες». Διδάσκει τα τελευταία πέντε χρόνια σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης τα μαθήματα Βιολογία Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Βιολογία Γενικής Παιδείας (Γενικό Λύκειο), όπως και τα μαθήματα Ανατομία και Υγιεινή (ΕΠΑΛ).

Σπούδασε στο τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται στο χώρο της εκπαιδευτικής Βιολογίας από το 1994. Από την έναρξη του νέου συστήματος Πανελληνίων Εξετάσεων το 2000, διδάσκει τα μαθήματα της Βιολογίας σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.