Σπούδασε βιολογία στο πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο λαμβάνοντας το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης πάνω στη ‘Διδακτική της βιολογίας και στις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Έχει εργαστεί για χρόνια σε ιδιωτικό σχολείο και σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.

Απόφοιτος του τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Διδακτική Μεθοδολογία των Βιολογικών μαθημάτων και Νέες Τεχνολογίες», του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Άριστα. Διαθέτει 10 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία θετικών μαθημάτων σε παιδιά γυμνασίου και 7 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Έχει διδάξει σε ιδιωτικό σχολείο. Συμμετέχει στην συγγραφή αναλυτικών σημειώσεων και ασκήσεων.

Απόφοιτος του τμήματος Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει το μάθημα της Βιολογίας Κατεύθυνσης και Γενικής Παιδείας σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης από το 1999. Συμμετείχε στη συγγραφή σημειώσεων και προτεινόμενων θεμάτων Βιολογίας που δημοσιεύτηκαν στον ημερήσιο τύπο (Έθνος).

Σπούδασε στο τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται στο χώρο της εκπαιδευτικής Βιολογίας από το 1994. Από την έναρξη του νέου συστήματος Πανελληνίων Εξετάσεων το 2000, διδάσκει τα μαθήματα της Βιολογίας σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.

Απόφοιτος του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Διδακτική Μεθοδολογία των Βιολογικών μαθημάτων και Νέες Τεχνολογίες», του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος». Κάτοχος Ευρωπαϊκού Διπλώματος στην Μοριακή Κυτταρογενετική. Διδάσκει το μάθημα της Βιολογίας Προσανατολισμού και Γενικής Παιδείας σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης από το 2008.