Απόφοιτος τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και φιλολογίας του παν. Αθηνών με μετεκπαίδευση στη διδακτική της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Είναι επίσης κάτοχος διπλώματος στη μετάφραση. Διαθέτει 12ετή εμπειρία στην εκπαίδευση προετοιμάζοντας μαθητές και σπουδαστές για τις πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας.

Απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας .Κάτοχος άδειας διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας. 15ετή πείρα στη διδασκαλία των αγγλικών σε όλα τα επίπεδα .Στόχος η συνεχής επιμόρφωση με απώτερο σκοπό την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη μετάδοση της γνώσης στα παιδιά αλλά και την παροχή ουσιαστικής βοήθειας στην επίτευξη των στόχων τους.

Σπούδασε στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικου και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανερχόμενος καθηγητής στον τομέα της Αγγλικής γλώσσας και κάτοχος πτυχίου C2 Michigan (Proficiency).

Πτυχιούχος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Έχει 13 χρόνια εμπειρίας στην διδασκαλία αγγλικών σε όλα τα επίπεδα. Διατέλεσε διευθύντρια σπουδών για χρόνια σε φροντιστηριακό όμιλο.

Πτυχιούχος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εξετάστρια Γαλλικών Διπλωμάτων από το 2011. Eργασιακή εμπειρία 11ετών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών (διδασκαλία με διαδραστικούς πίνακες, Ιντερνέτ και online υπηρεσίες). Παράδοση μαθημάτων από το 2006 σε παιδιά και ενήλικες (διδασκαλία μέσω Skype). Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε Ελλάδα και Γαλλία (Κυανή Ακτή-Νίκαια).

Πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (κατεύθυνσης Γλώσσας-Γλωσσολογίας) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Παρακολούθηση Σεμιναρίων στο Λονδίνο(WestminsterUniversity)σχετιζόμενα με την Αγγλική Γλώσσα συσχετιζόμενη με μαθησιακές δυσκολίες. Διαθέτει 10ετή πείρα σε όλα τα επίπεδα της Αγγλικής με ειδίκευση σε πτυχιακά τμήματα.

Απόφοιτη του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση και Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Συστημάτων και κάτοχος πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Έχει εμπειρία στη διδασκαλία των μαθημάτων των τομέων Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Μηχανολογίας των ΕΠΑ.Λ σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης από το 2015.

Απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει την αγγλική γλώσσα εδώ και 9 χρόνια σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Έχει εργαστεί σε μεγάλους φροντιστηριακούς ομίλους ως καθηγήτρια ξένων γλωσσών και έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στη προετοιμασία υποψηφίων για πιστοποιητικά γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και C2 αλλά και στην εκπαίδευση με διαδραστικά μέσα και δημιουργικό παιχνίδι.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος φιλοσοφίας, παιδαγωγικών και ψυχολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Ολοκληρώνει τις σπουδές τις για δεύτερο πτυχίο στην Ισπανική Φιλολογία στο ΕΚΠΑ. Είναι ήδη κάτοχος διπλώματος C2 superior ισπανικής και εργάζεται ως καθηγήτρια Ισπανικής και εκπαιδευτική σύμβουλος σε φροντιστήρια τα τελευταία 6 χρόνια.
Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας για την διδαχή της ισπανικής σε ενήλικες, σεμινάρια μετάφρασης και γνωστικής ψυχολογίας για εφήβους, καθώς και σεμινάρια τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας στην διδασκαλία της ισπανικής ως ξένης γλώσσας. Τέλος είναι εθελόντρια δασκάλα ελληνικής και ισπανικής στο Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά από το 2016.

Αποφοίτησε το 2011 από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και διανύει το δεύτερο έτος των μεταπτυχιακών της σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Έχει εργαστεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα ως δασκάλα, κυρίως ειδικής αγωγής.

Απόφοιτη του τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με τριετή εμπειρία στην προετοιμασία μαθητών ΕΠΑ.Λ για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ειδικοτήτων Μηχανολόγων και Δομικών μηχανικών.