Απόφοιτη του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση και Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Συστημάτων και κάτοχος πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Έχει εμπειρία στη διδασκαλία των μαθημάτων των τομέων Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Μηχανολογίας των ΕΠΑ.Λ σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης από το 2015.