Απόφοιτη του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση και Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Συστημάτων και κάτοχος πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Έχει εμπειρία στη διδασκαλία των μαθημάτων των τομέων Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Μηχανολογίας των ΕΠΑ.Λ σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης από το 2015.

Αποφοίτησε το 2011 από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και διανύει το δεύτερο έτος των μεταπτυχιακών της σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Έχει εργαστεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα ως δασκάλα, κυρίως ειδικής αγωγής.

Απόφοιτη του τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με τριετή εμπειρία στην προετοιμασία μαθητών ΕΠΑ.Λ για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ειδικοτήτων Μηχανολόγων και Δομικών μηχανικών.