διαγωνισματα προσομοιωσης

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους παραδίδεται σε γονείς και μαθητές το ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων προσομοίωσης, το οποίο αναρτάται και στον πίνακα ανακοινώσεων του φροντιστηρίου.

Η διαδικασία των διαγωνισμάτων διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα αφενός γιατί παρακολουθείται η εκπαιδευτική πορεία κάθε μαθητή έγκυρα και αξιόπιστα και, αφετέρου, επειδή τα διαγωνίσματα αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο για την απόκτηση εμπειρίας στις γραπτές εξετάσεις. 

Πριν από κάθε διαγώνισμα προγραμματίζεται ένα επιπλέον μάθημα στο οποίο οι μαθητές λύνουν τις τελευταίες απορίες τους και γενικότερα ενισχύουν την επανάληψη τους. Το προπαρασκευαστικό μάθημα πραγματοποιείται από τον καθηγητή του τμήματος. 

Για το εκπαιδευτικό έτος 2020 – 2021 έχουν προγραμματιστεί 25 διαγωνίσματα, εναρμονισμένα σε επίπεδο με τις Τράπεζες Θεμάτων του Υπουργείου παιδείας και με τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων.