ενημερωση γονεων

Η ενημέρωση των γονέων – κηδεμόνων αναφορικά με την πρόοδο και την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών μας αποτελεί βασική προτεραιότητα των φροντιστηρίων Εν-τάξη και πραγματοποιείται ως εξής:

1) Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιούνται τέσσερις προγραμματισμένες συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικών (μία τη θερινή και 3 τη χειμερινή περίοδο) αναφορικά με την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών μας. 

2) Μέσω του Υπεύθυνου καθηγητή, έπειτα από τηλεφωνικό αίτημα του κηδεμόνα ή με πρωτοβουλία του φροντιστηρίου. 

3) Με τη συνδρομή των καθηγητών μας, όταν ο κηδεμόνας προσέρχεται στο φροντιστήριο. 

4) Μέσω διαδικτύου, επίσκεψη στην προσωπική Βάση Δεδομένων του μαθητή. 

Η προσέλευση στις ενημερώσεις και η τακτική επικοινωνία των γονέων – κηδεμόνων με τη Διεύθυνση του φροντιστηρίου, τον Υπεύθυνο καθηγητή του μαθητή και όλους τους διδάσκοντες συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών μας και στην γενικότερη ψυχολογική τους υποστήριξη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους.