Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος του ΜεταπτυχιακούΔιπλώματος Ειδίκευσης στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης από το Τμήμα ΙΦΕΤ, ΕΚΠΑκαι τη Σχολή ΕΜΦΕ, ΕΜΠ. Διδάσκει Φυσική σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης από το 2013.

Πτυχιούχος του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με κατεύθυνση «Γεωφυσική». Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Γεωφυσική» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει 4ετή εμπειρία στη διδασκαλία Φυσικής και Χημείας, σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει Φυσική σε μαθητές Λυκείου από το 1998. Έχει συμμετάσχει σε συγγραφή πρωτότυπων θεμάτων και απαντήσεις θεμάτων πανελληνίων εξετάσεων που δημοσιεύτηκαν στον ημερήσιο τύπο (Νέα - Έθνος) επί σειρά ετών. Διετέλεσε διευθυντής σπουδών σε φροντιστήριο Μ.Ε.

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εμπειρία εικοσιοκτώ (28) ετών στη διδασκαλία φυσικής σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και δωδεκαετή (12) συμμετοχή στη διοίκηση φροντιστηρίου.

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει είκοσι επτά (27) χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία Φυσικής. Διετέλεσε Διευθυντής Σπουδών σε φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Συμμετέχει στη συγγραφή σημειώσεων και στη δημοσίευση θεμάτων Φυσικής στον ημερήσιο τύπο (ΕΘΝΟΣ, ΤΑ ΝΕΑ).

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιακή εργασίας με θέμα: “Άγχος και αυτορρύθμιση των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής και πως επηρεάζεται η επίδοσή τους” και παρουσίασή της στο 2ο Συνέδριο Εξελεγκτικής Ψυχολογίας. Σεμινάρια στη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Γ’ Λυκείου. Διδάσκει Φυσική, Χημεία και μαθηματικά σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου από το 2006.

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στη Φυσική περιβάλλοντος. Η ενασχόληση με τα ιδιαίτερα μαθήματα ξεκινά το 1999, ενώ με τη φροντιστηριακή εκπαίδευση το 2005.

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες και υποψήφιος διδάκτορας στην Υπολογιστική Φυσική. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων θετικών επιστημών (Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας και Βιολογίας) τόσο στη δευτεροβάθμια, όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως την ανάπτυξη οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων και υπολογιστικών προσομοιώσεων φαινομένων στατιστικής μηχανικής.

Απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκπόνηση πρακτικής άσκησης και διπλωματικής εργασίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Παρακολούθηση σεμιναρίων και πρακτική άσκηση στην Ειδική Αγωγή στην Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής. Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Φυσική, Χημεία).

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση Μετεωρολογία και Περιβάλλον. Σπουδάζει Εκπαιδευτικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο αντίστοιχο τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Διδάσκει Φυσική, Χημεία και Μαθηματικά σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου από το 2004.

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Πρακτική Άσκηση σε Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής. Παρακολούθησε σεμινάρια σχετικά με την εμβάθυνση στο διδακτικό αντικείμενο. Διαθέτει 5ετή εμπειρία στη διδασκαλία Φυσικής στην ιδιωτική εκπαίδευση σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδίκευση στην φυσική περιβάλλοντος και την μετεωρολογία. Με μεταπτυχιακές σπουδές στην Διδακτική της Βιολογίας στο τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται ερευνητικά με την εκπαίδευση μέσω διαδικτύου (σύγχρονη και ασύγχρονη) και την εκπαίδευση με την χρήση υπολογιστή.

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει παρακολουθήσει Σεμινάρια Παιδαγωγικής και διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής. Από το 2011 διδάσκει σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.

Απόφοιτος του τμήματος φυσικής της σχολής θετικών επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλος της ένωσης Ελλήνων φυσικών, ειδικά πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων, με πενταετή θητεία σε δημόσια ΙΕΚ και δεκαπενταετή εμπειρία φροντιστηριακών και ιδιαίτερων μαθημάτων με ειδίκευση στα μαθήματα φυσικής και χημείας με χρήση πολλαπλών εκπαιδευτικών μεθοδολογιών.

Απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ηλεκτρονική Μάθηση από το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Τα τελευταία 10 χρόνια διδάσκει Φυσική και Πληροφορική σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Πτυχιούχος του τμήματος φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στην φυσική της ατμόσφαιρας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εκπόνησε διπλωματική εργασία με τίτλο "Αξιολόγηση της βροχόπτωσης του μοντέλου COSMO-GR για περιπτώσεις εκρηκτικής κυκλογενεσης στην Μεσόγειο" και κατείχε θέση μετεωρολόγου παρατηρητή στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και στην 120 Π.Ε.Α στην Καλαμάτα.

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δέκα (10) χρόνια εμπειρία στην διδασκαλία Φυσικής. Συμμετέχει στη συγγραφή σημειώσεων και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε περιοδικό επιστημονικού περιεχομένου. Επιμελείται θεμάτων φυσικής, διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων στο διαδίκτυο και στον ημερήσιο τύπο (Έθνος).

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει είκοσι (20) χρόνια εμπειρία στην διδασκαλία Φυσικής και έχει δημοσιεύσει 2 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά έντυπα. Διετέλεσε ΔιευθυντήςΣπουδών για 10 χρόνια σε καταξιωμένα φροντιστήρια της Αττικής και Υπεύθυνος ανάπτυξης και λειτουργίας φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων. Επιμελείται διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων στο διαδίκτυο και στον ημερήσιο τύπο και στη συγγραφή πρότυπων θεμάτων φυσικής στον ημερήσιο τύπο (Έθνος–Νέα).