Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης και την Επιστήμη των Υλικών. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Μικροηλεκτρονική - Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στη Συμβουλευτική Εφήβων και Ενηλίκων, στην Ειδική Αγωγή καθώς και σε ψυχομετρικά εργαλεία επαγγελματικού προσανατολισμού και μαθησιακών τύπων. Διαθέτει εμπειρία στη διδασκαλία Φυσικής, Μαθηματικών και Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει Φυσική σε μαθητές Λυκείου από το 1998. Έχει συμμετάσχει σε συγγραφή πρωτότυπων θεμάτων και απαντήσεις θεμάτων πανελληνίων εξετάσεων που δημοσιεύτηκαν στον ημερήσιο τύπο (Νέα - Έθνος) επί σειρά ετών. Διετέλεσε διευθυντής σπουδών σε φροντιστήριο Μ.Ε.

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εμπειρία εικοσιοκτώ (28) ετών στη διδασκαλία φυσικής σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και δωδεκαετή (12) συμμετοχή στη διοίκηση φροντιστηρίου.

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών με κατεύθυνση την Αστροφυσική. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ηλιακή Φυσική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρα Μελέτης.

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει είκοσι επτά (27) χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία Φυσικής. Διετέλεσε Διευθυντής Σπουδών σε φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Συμμετέχει στη συγγραφή σημειώσεων και στη δημοσίευση θεμάτων Φυσικής στον ημερήσιο τύπο (ΕΘΝΟΣ, ΤΑ ΝΕΑ).

Απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑΛ.

Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής της Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει εμπειρία τριάντα ετών στη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ έχει δημοσιεύσεις και σε εφημερίδες σχετικά με τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιακή εργασίας με θέμα: “Άγχος και αυτορρύθμιση των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής και πως επηρεάζεται η επίδοσή τους” και παρουσίασή της στο 2ο Συνέδριο Εξελεγκτικής Ψυχολογίας. Σεμινάρια στη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Γ’ Λυκείου. Διδάσκει Φυσική, Χημεία και μαθηματικά σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου από το 2006.

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στη Φυσική περιβάλλοντος. Η ενασχόληση με τα ιδιαίτερα μαθήματα ξεκινά το 1999, ενώ με τη φροντιστηριακή εκπαίδευση το 2005.

Πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με εκπαιδευτική επάρκεια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θετικών μαθημάτων. Μεταπτυχιακή τελειόφοιτος πάνω στις Κλιματικές Αλλαγές. Διαθέτει εμπειρία διδασκαλίας στα μαθήματα Φυσικής και Χημείας Γυμνασίου και Λυκείου.

Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διαθέτει τριετή εμπειρία στο χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών έδωσε αρκετή βαρύτητα στα μαθήματα του τομέα της φυσικοχημείας καθώς και της διδακτικής με κύριο στόχο την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Πρακτική Άσκηση σε Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής. Παρακολούθησε σεμινάρια σχετικά με την εμβάθυνση στο διδακτικό αντικείμενο. Διαθέτει 5ετή εμπειρία στη διδασκαλία Φυσικής στην ιδιωτική εκπαίδευση σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Απόφοιτος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSC. Με συνεχή επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της φυσικής σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης με ειδίκευση στην Μικροηλεκτρονική. Διαθέτει διδακτική εμπειρία στη φροντιστηριακή εκπαίδευση από το 1998 ενώ έχει διατελέσει για δέκα έτη ιδιοκτήτης φροντιστηριών μέσης εκπαίδευσης στις περιοχές της Νέας Ιωνίας και του Νέου Ηρακλείου.

Πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών - Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Ιατρική Φυσική. Διαθέτει πενταετή εμπειρία στη διδασκαλία θετικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου. Κάτοχος επιμορφωτικού σεμιναρίου Ειδικής Αγωγής.

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει παρακολουθήσει Σεμινάρια Παιδαγωγικής και διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής. Από το 2011 διδάσκει σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.

Απόφοιτος του τμήματος φυσικής της σχολής θετικών επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλος της ένωσης Ελλήνων φυσικών, ειδικά πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων, με πενταετή θητεία σε δημόσια ΙΕΚ και δεκαπενταετή εμπειρία φροντιστηριακών και ιδιαίτερων μαθημάτων με ειδίκευση στα μαθήματα φυσικής και χημείας με χρήση πολλαπλών εκπαιδευτικών μεθοδολογιών.

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση την Εκπαίδευση των Θετικών Επιστημών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία και προετοιμασία των μαθητών της δευτεροβάθμιας βαθμίδας. Κάτοχος αντίστοιχου διπλώματος στην Σχολική Ψυχολογία και προϋπηρεσία σε Πειραματικό Λύκειο.

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δέκα (10) χρόνια εμπειρία στην διδασκαλία Φυσικής. Συμμετέχει στη συγγραφή σημειώσεων και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε περιοδικό επιστημονικού περιεχομένου. Επιμελείται θεμάτων φυσικής, διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων στο διαδίκτυο και στον ημερήσιο τύπο (Έθνος).

Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει είκοσι (20) χρόνια εμπειρία στην διδασκαλία Φυσικής και έχει δημοσιεύσει 2 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά έντυπα. Διετέλεσε ΔιευθυντήςΣπουδών για 10 χρόνια σε καταξιωμένα φροντιστήρια της Αττικής και Υπεύθυνος ανάπτυξης και λειτουργίας φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων. Επιμελείται διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων στο διαδίκτυο και στον ημερήσιο τύπο και στη συγγραφή πρότυπων θεμάτων φυσικής στον ημερήσιο τύπο (Έθνος–Νέα).