ιδιαιτερα μαθηματα

Στα φροντιστήρια εν-τάξη δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να παρακολουθήσουν και ιδιαίτερα ατομικά μαθήματα με τους καθηγητές μας, που διαθέτουν υψηλή ικανότητα και επάρκεια στο γνωστικό αντικείμενο.

Οι καθηγητές μας, γνωρίζοντας τις ικανότητες αλλά και τις ανάγκες του μαθητή, επιτυγχάνουν ευκολότερα τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος. 

Έτσι, οι γονείς δεν χρειάζεται να απευθυνθούν σε αμφίβολους χώρους και να θέσουν σε κίνδυνο το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και, επομένως, την επιτυχία των μαθητών. 

Τα μαθήματα αυτά πραγματοποιούνται στον χώρο του φροντιστηρίου με πρόγραμμα ειδικά προσαρμοσμένο στο ωράριο του τμήματος στο οποίο ανήκει ο μαθητής, ώστε να μην παρουσιάζονται κενά στο πρόγραμμά του.