Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει 25 χρόνια εμπειρία στην διδασκαλία των μαθηματικών. Διετέλεσε Διευθυντής Σπουδών για 20 χρόνια σε φροντιστήρια της Αττικής. Συμμετέχει στην συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων. Επιμελείται διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ειδικότητα στην πληροφορική και στα ψηφιακά συστήματα.Διαθέτει 7ετή εμπειρία στη διδασκαλία Μαθηματικών στην ιδιωτική εκπαίδευση. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Εμπειρία στην διδασκαλία Μαθηματικών εικοσι επτά (27) χρόνια. Μέλος της Μαθηματικής Εταιρείας. Παρακολούθησε σεμινάρια σχετικά με την διδακτική των Μαθηματικών και επιμελήθηκε τη συγγραφή άρθρων στα περιοδικά «Ευκλείδης α» και «Ευκλείδης β». Διατριβή στο λογισμικό Geogebra.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει είκοσι επτά (27) χρόνια εμπειρία στην διδασκαλία Μαθηματικών. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Μαθηματικών σε 2 μεγάλα φροντιστήρια της Αττικής. Εισηγητής σεμιναρίων σε καθηγητές Μαθηματικών με στόχο την εμβάθυνση στο διδακτικό αντικείμενο καθώς και σε τεχνικές μετάδοσης μαθηματικών γνώσεων. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων. Επιμελείται διαγωνισμάτων και λύσεων πανελλαδικών εξετάσεων στο διαδίκτυο και στον ημερήσιο τύπο (Έθνος-Νέα).

Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος πάνω στις εφαρμογές των μαθηματικών στα οικονομικά. Έχει διατελέσει βασικός Μαθηματικός σε καταξιωμένα φροντιστήρια της Αττικής και διευθυντής Σπουδών για 2 χρόνια σε ένα από αυτά. Έχει συμμετάσχει στην επιμέλεια και την συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων, όπως επίσης και διαγωνισμάτων σε γνωστό φροντιστηριακό όμιλο.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει 16 έτη εμπειρία σε εκπαιδευτικά κέντρα ως καθηγήτρια Μαθηματικών. Διετέλεσε Διευθύντρια Σπουδών για 7 χρόνια σε καταξιωμένο φροντιστήριο της Aττικής. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων. Εισηγήτρια σεμιναρίων σε καθηγητές Μαθηματικών με στόχο την εμβάθυνση στο διδακτικό αντικείμενο καθώς και σε τεχνικές μετάδοσης μαθηματικών γνώσεων. Επιμελείται διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων στο διαδίκτυο και στον ημερήσιο τύπο (Έθνος- Νέα)

Απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) με ειδικευση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Διαθέτει 10ετή εμπειρία στη διδασκαλία μαθηματικών σε φροντιστηριακά κέντρα και σε ιδαίτερα μαθήματα. (Φροντιστήριο Ζακύνθου)

Πτυχιούχος του τμήματος μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc). Έχει 20 έτη εμπειρία σε εκπαιδευτικά κέντρα ως καθηγητής Μαθηματικών. Διετέλεσε Διευθυντής Σπουδών για 15 χρόνια σε δυο καταξιωμένα φροντιστήρια της Αττικής. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων. Επιμελείται διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων στο διαδίκτυο και στον ημερήσιο τύπο (Έθνος- Νέα).

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει 27 χρόνια εμπειρία στην διδασκαλία των Μαθηματικών. Διετέλεσε Διευθυντής Σπουδών για 11 χρόνια σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης όπως και υπεύθυνος των Μαθηματικών για 3 χρόνια σε φροντιστηριακό όμιλο. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και στην εύρεση παροραμάτων. Επιμελείται διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων στο διαδίκτυο και στον ημερήσιο τύπο (Έθνος και Νέα).

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι εξειδικευμένη στη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια επιμόρφωσης στη δυσλεξία και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Έχει επταετή προϋπηρεσία στην διδασκαλία Μαθηματικών σε φροντιστηριακά κέντρα. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και επιμελείται σημειώσεων και διαγωνισμάτων στον ημερήσιο τύπο ( Έθνος).

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του πανεπιστημίου Πατρών. Διαθέτει 15ετή εμπειρία στην διδασκαλία μαθηματικών στην φροντιστηριακή εκπαίδευση, με πολύχρονη συνεργασία σε μεγάλο και καταξιωμένο φροντιστηριακό οργανισμό. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή φροντιστηριακών βιβλίων και σημειώσεων.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ειδικότητα στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα. Διδάσκει 20 χρόνια σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ενώ παράλληλα δίδαξε σε Γυμνάσιο ιδιωτικής εκπαίδευσης και στο πρόγραμμα πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε Λύκειο του Πειραιά. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών με κατεύθυνση «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική». Κάτοχος Μεταπτυχιακoύ τίτλου σπουδών στη «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει 5ετή εμπειρία στη διδασκαλία των Μαθηματικών στην ιδιωτική εκπαίδευση , σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών με κατεύθυνση «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» με κατεύθυνση «Μαθηματικά των Υπολογιστών και Υπολογιστική Νοημοσύνη». Έχει αναλάβει τη διδασκαλία των Μαθηματικών σε τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων, όπως και σε σεμινάρια διδακτικής των Μαθηματικών. Παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στη στατιστική και μοντελοποίηση. Έχει παρακολουθήσει ένα κύκλο σεμιναρίων στις αναπτυξιακές διαταραχές παιδιών και εφήβων. Έχει 15 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία των μαθηματικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης .Επιμελείται συγγραφή σημειώσεων καθώς και διαγωνισμάτων πανελλαδικών εξετάσεων στο διαδίκτυο. Συμμετέχει στη διαχείριση και την τεχνολογία ποιότητας στην εκπαίδευση.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του πανεπιστημίου Πατρών. Έχει 18 χρόνια εμπειρία στην διδασκαλία Μαθηματικών. Τα τελευταία 13 χρόνια δουλεύει σε φροντιστήριο στα νότια προάστια, όπου εδώ και 4 χρόνια εκτελεί και χρέη υπεύθυνου των Μαθηματικών. Διδασκαλία με ψηφιακό πίνακα και λογισμικό geogebra, καθώς και διαδικτυακά μαθήματα.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει ειδίκευση στη διδακτική των Μαθηματικών και έχει δεκαεξαετή (16ετή) εμπειρία σε εκπαιδευτικά κέντρα ως καθηγήτρια Μαθηματικών. Διετέλεσε Διευθύντρια Σπουδών για 6 χρόνια σε δύο καταξιωμένα φροντιστήρια της Aττικής. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και στην εύρεση παροραμάτων. Επιμελείται διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων στο διαδίκτυο και στον ημερήσιο τύπο (Έθνος- Νέα).