Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει 25 χρόνια εμπειρία στην διδασκαλία των μαθηματικών. Διετέλεσε Διευθυντής Σπουδών για 20 χρόνια σε φροντιστήρια της Αττικής. Συμμετέχει στην συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων. Επιμελείται διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων.

Απόφοιτη του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαθέτει τριετή εμπειρία στη διδασκαλία των μαθηματικών σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου (ΓΕ.Λ , ΕΠΑ.Λ) και σε Κέντρο Ειδικής Αγωγής και Μελέτης.

Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στην Στατιστική, Θεωρία Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακή Έρευνα. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Στατιστική του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διαθέτει τριετή εμπειρία στη διδασκαλία των Μαθηματικών στην ιδιωτική εκπαίδευση σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου καθώς και σε φοιτητές Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ειδικότητα στην πληροφορική και στα ψηφιακά συστήματα.Διαθέτει 7ετή εμπειρία στη διδασκαλία Μαθηματικών στην ιδιωτική εκπαίδευση. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων.

Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στην Στατιστική , θεωρία Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακή Έρευνα. Διαθέτει τετραετή εμπειρία στη διδασκαλία των Μαθηματικών στην ιδιωτική εκπαίδευση σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διαθέτει δεκαπενταετή εμπειρία στη διδασκαλία των μαθηματικών. Διετέλεσε Διευθυντής Σπουδών για έξι χρόνια σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στην Αττική με προσωπική βιβλιογραφία για όλες τις τάξεις γυμνασίου – λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία των μαθηματικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και έχει επιμεληθεί σημειώσεις Μαθηματικών για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου, ενώ παράλληλα έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια στο τομέα της Διδακτικής.

Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά. Διαθέτει 12 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Έχει συνεργαστεί με καταξιωμένα φροντιστήρια της Αττικής και της Χαλκίδας. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή φροντιστηριακών σημειώσεων και διαγωνισμάτων.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει είκοσι επτά (27) χρόνια εμπειρία στην διδασκαλία Μαθηματικών. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Μαθηματικών σε 2 μεγάλα φροντιστήρια της Αττικής. Εισηγητής σεμιναρίων σε καθηγητές Μαθηματικών με στόχο την εμβάθυνση στο διδακτικό αντικείμενο καθώς και σε τεχνικές μετάδοσης μαθηματικών γνώσεων. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων. Επιμελείται διαγωνισμάτων και λύσεων πανελλαδικών εξετάσεων στο διαδίκτυο και στον ημερήσιο τύπο (Έθνος-Νέα).

Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος πάνω στις εφαρμογές των μαθηματικών στα οικονομικά. Έχει διατελέσει βασικός Μαθηματικός σε καταξιωμένα φροντιστήρια της Αττικής και διευθυντής Σπουδών για 2 χρόνια σε ένα από αυτά. Έχει συμμετάσχει στην επιμέλεια και την συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων, όπως επίσης και διαγωνισμάτων σε γνωστό φροντιστηριακό όμιλο.

Απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στη διδασκαλία των μαθηματικών σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Έχει προσωπική βιβλιογραφία σε όλες τις τάξεις γυμνασίου – λυκείου και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στην Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει 16 έτη εμπειρία σε εκπαιδευτικά κέντρα ως καθηγήτρια Μαθηματικών. Διετέλεσε Διευθύντρια Σπουδών για 7 χρόνια σε καταξιωμένο φροντιστήριο της Aττικής. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων. Εισηγήτρια σεμιναρίων σε καθηγητές Μαθηματικών με στόχο την εμβάθυνση στο διδακτικό αντικείμενο καθώς και σε τεχνικές μετάδοσης μαθηματικών γνώσεων. Επιμελείται διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων στο διαδίκτυο και στον ημερήσιο τύπο (Έθνος- Νέα)

Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει τριετή εμπειρία στη διδασκαλία Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και σε φοιτητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Πτυχιούχος Μαθηματικός με κατεύθυνση στην Πληροφορική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διαθέτει δεκαετή διδακτική εμπειρία σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τριετή εμπειρία στη διδασκαλία φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια στο τομέα της Πληροφορικής και στην Ψυχολογία των παιδιών και εφήβων.

Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στα Θεωρητικά Μαθηματικά. Διαθέτει εικοσαετή διδακτική εμπειρία στην ιδιωτική εκπαίδευση ενώ επιμελείται σημειώσεις Μαθηματικών για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου. Παράλληλα συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ,με κατεύθυνση τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά , του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2016 διδάσκει μαθηματικά και φυσική σε μαθητές όλων των επιπέδων καθώς και σε φοιτητές πανεπιστημίων και άλλων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα συνεδρίων και σεμιναρίων με πρόσφατο το σεμινάριο "Ειδικής Αγωγής" από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε σεμινάρια σχετικά με τη διδακτική των Μαθηματικών και τη συγγραφή μαθηματικών κειμένων με το σύστημα στοιχειοθεσίας LaTex. Διαθέτει 5ετή εμπειρία στη διδασκαλία Μαθηματικών στην ιδιωτική εκπαίδευση σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διαθέτει εμπειρία στη διδασκαλία μαθηματικών στις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στην Διδακτική των Μαθηματικών. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την Δυσαριθμησία και τις Μαθησιακές Δυσκολίες και έχει λάβει πιστοποίηση επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή. Διαθέτει πενταετή εμπειρία στη διδασκαλία των Μαθηματικών σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.

Πτυχιούχος του τμήματος μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc). Έχει 20 έτη εμπειρία σε εκπαιδευτικά κέντρα ως καθηγητής Μαθηματικών. Διετέλεσε Διευθυντής Σπουδών για 15 χρόνια σε δυο καταξιωμένα φροντιστήρια της Αττικής. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων. Επιμελείται διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων στο διαδίκτυο και στον ημερήσιο τύπο (Έθνος- Νέα).

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει 27 χρόνια εμπειρία στην διδασκαλία των Μαθηματικών. Διετέλεσε Διευθυντής Σπουδών για 11 χρόνια σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης όπως και υπεύθυνος των Μαθηματικών για 3 χρόνια σε φροντιστηριακό όμιλο. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και στην εύρεση παροραμάτων. Επιμελείται διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων στο διαδίκτυο και στον ημερήσιο τύπο (Έθνος και Νέα).

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι εξειδικευμένη στη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια επιμόρφωσης στη δυσλεξία και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Έχει επταετή προϋπηρεσία στην διδασκαλία Μαθηματικών σε φροντιστηριακά κέντρα. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και επιμελείται σημειώσεων και διαγωνισμάτων στον ημερήσιο τύπο ( Έθνος).

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει τριετή εμπειρία στη διδασκαλία των μαθηματικών σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου αλλά και σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος και υποψήφιος διδάκτωρ του τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών όπου και διδάσκει. Έχει επιμεληθεί δημοσιεύσεις σε παγκόσμια συνέδρια και είναι μέλος συγγραφικής ομάδας εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία στην ιδιωτική εκπαίδευση προετοιμάζοντας υποψηφίους Πανελλαδικών Εξετάσεων και φοιτητές.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ειδικότητα στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα. Διδάσκει 20 χρόνια σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ενώ παράλληλα δίδαξε σε Γυμνάσιο ιδιωτικής εκπαίδευσης και στο πρόγραμμα πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε Λύκειο του Πειραιά. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών με κατεύθυνση «Πιθανότητες - Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα». Διαθέτει πενταετή εμπειρία στη διδασκαλία των Μαθηματικών στην ιδιωτική εκπαίδευση, σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών  Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία των μαθηματικών σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ έχει διατελέσει και υπεύθυνος συντονισμού και οργάνωσης καθηγητών, που διδάσκουν μαθηματικά στον ιδιωτικό τομέα. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στα Υπολογιστικά Μαθηματικά "Τεχνολογία και Πληροφορική στην Εκπαίδευση". Κάτοχος δεύτερου τίτλου σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Δεκαετής εμπειρία στην διδασκαλία των Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου, καθώς και σε φοιτητές ΑΕΙ.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων, όπως και σε σεμινάρια διδακτικής των Μαθηματικών. Παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει ειδίκευση στη διδακτική των Μαθηματικών και έχει δεκαεξαετή (16ετή) εμπειρία σε εκπαιδευτικά κέντρα ως καθηγήτρια Μαθηματικών. Διετέλεσε Διευθύντρια Σπουδών για 6 χρόνια σε δύο καταξιωμένα φροντιστήρια της Aττικής. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και στην εύρεση παροραμάτων. Επιμελείται διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων στο διαδίκτυο και στον ημερήσιο τύπο (Έθνος- Νέα).