Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει 25 χρόνια εμπειρία στην διδασκαλία των μαθηματικών. Διετέλεσε Διευθυντής Σπουδών για 20 χρόνια σε φροντιστήρια της Αττικής. Συμμετέχει στην συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων. Επιμελείται διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων.

Πτυχιούχος του τμήματος μαθηματικών του πανεπιστημίου Πατρών με κατεύθυνση στην Στατιστική, στις Πιθανότητες και την Επιχειρησιακή Έρευνα. Διαθέτει ενός έτους εμπειρία στην διδασκαλία των μαθηματικών στην ιδιωτική εκπαίδευση και αναλαμβάνει μαθητές δημοτικού-γυμνασίου-λυκείου. Στα πλαίσια της συνεχούς επιμόρφωσης παρακολουθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ειδικότητα στην πληροφορική και στα ψηφιακά συστήματα.Διαθέτει 7ετή εμπειρία στη διδασκαλία Μαθηματικών στην ιδιωτική εκπαίδευση. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων.

Πτυχιούχος του τμήματος μαθηματικών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει 15ετή εμπειρία σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, καθώς και στην ενισχυτική διδασκαλία γενικών λυκείων ως καθηγήτρια μαθηματικών έχοντας επιμεληθεί σημειώσεις και διαγωνίσματα.

Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά. Διαθέτει 12 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Έχει συνεργαστεί με καταξιωμένα φροντιστήρια της Αττικής και της Χαλκίδας. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή φροντιστηριακών σημειώσεων και διαγωνισμάτων.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει είκοσι επτά (27) χρόνια εμπειρία στην διδασκαλία Μαθηματικών. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Μαθηματικών σε 2 μεγάλα φροντιστήρια της Αττικής. Εισηγητής σεμιναρίων σε καθηγητές Μαθηματικών με στόχο την εμβάθυνση στο διδακτικό αντικείμενο καθώς και σε τεχνικές μετάδοσης μαθηματικών γνώσεων. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων. Επιμελείται διαγωνισμάτων και λύσεων πανελλαδικών εξετάσεων στο διαδίκτυο και στον ημερήσιο τύπο (Έθνος-Νέα).

Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος πάνω στις εφαρμογές των μαθηματικών στα οικονομικά. Έχει διατελέσει βασικός Μαθηματικός σε καταξιωμένα φροντιστήρια της Αττικής και διευθυντής Σπουδών για 2 χρόνια σε ένα από αυτά. Έχει συμμετάσχει στην επιμέλεια και την συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων, όπως επίσης και διαγωνισμάτων σε γνωστό φροντιστηριακό όμιλο.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με Ειδίκευση στην Διδακτική των Μαθηματικών. Διαθέτει 5 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία Μαθηματικών Γυμνασίου και Λυκείου σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ιδιαίτερα μαθήματα.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει 16 έτη εμπειρία σε εκπαιδευτικά κέντρα ως καθηγήτρια Μαθηματικών. Διετέλεσε Διευθύντρια Σπουδών για 7 χρόνια σε καταξιωμένο φροντιστήριο της Aττικής. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων. Εισηγήτρια σεμιναρίων σε καθηγητές Μαθηματικών με στόχο την εμβάθυνση στο διδακτικό αντικείμενο καθώς και σε τεχνικές μετάδοσης μαθηματικών γνώσεων. Επιμελείται διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων στο διαδίκτυο και στον ημερήσιο τύπο (Έθνος- Νέα)

Πτυχιούχος του τμήματος μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στον τομέα της Στατιστικής. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Επιχειρησιακή Έρευνα του StrathclydeUniversity. Εργάστηκε ως καθηγητής μαθηματικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου (Leeds) και σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Πτυχιούχος του τμήματος μαθηματικών του πανεπιστημίου Πατρών . Έχει 8 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία των μαθηματικών σε ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας. Από το 2007 ασχολείται με τη διδασκαλία των Μαθηματικών, όλων των επιπέδων, στην ιδιωτική εκπαίδευση. Έχει διατελέσει την Πρακτική του Άσκηση της Διδακτικής των Μαθηματικών στη δημόσια εκπαίδευση σε ΓΕΛ του Χαλανδρίου το σχολικό έτος 2011-12. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια πάνω στην εκπαίδευση.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε σεμινάρια σχετικά με τη διδακτική των Μαθηματικών και τη συγγραφή μαθηματικών κειμένων με το σύστημα στοιχειοθεσίας LaTex. Διαθέτει 5ετή εμπειρία στη διδασκαλία Μαθηματικών στην ιδιωτική εκπαίδευση σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Πτυχιούχος του τμήματος μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc). Έχει 20 έτη εμπειρία σε εκπαιδευτικά κέντρα ως καθηγητής Μαθηματικών. Διετέλεσε Διευθυντής Σπουδών για 15 χρόνια σε δυο καταξιωμένα φροντιστήρια της Αττικής. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων. Επιμελείται διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων στο διαδίκτυο και στον ημερήσιο τύπο (Έθνος- Νέα).

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει 27 χρόνια εμπειρία στην διδασκαλία των Μαθηματικών. Διετέλεσε Διευθυντής Σπουδών για 11 χρόνια σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης όπως και υπεύθυνος των Μαθηματικών για 3 χρόνια σε φροντιστηριακό όμιλο. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και στην εύρεση παροραμάτων. Επιμελείται διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων στο διαδίκτυο και στον ημερήσιο τύπο (Έθνος και Νέα).

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι εξειδικευμένη στη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια επιμόρφωσης στη δυσλεξία και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Έχει επταετή προϋπηρεσία στην διδασκαλία Μαθηματικών σε φροντιστηριακά κέντρα. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και επιμελείται σημειώσεων και διαγωνισμάτων στον ημερήσιο τύπο ( Έθνος).

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ειδικότητα στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα. Διδάσκει 20 χρόνια σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ενώ παράλληλα δίδαξε σε Γυμνάσιο ιδιωτικής εκπαίδευσης και στο πρόγραμμα πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε Λύκειο του Πειραιά. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του πανεπιστημίου Πατρών. Διαθέτει 15ετή εμπειρία στην διδασκαλία μαθηματικών στην φροντιστηριακή εκπαίδευση, με πολύχρονη συνεργασία σε μεγάλο και καταξιωμένο φροντιστηριακό οργανισμό. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή φροντιστηριακών βιβλίων και σημειώσεων.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών με κατεύθυνση «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική». Κάτοχος Μεταπτυχιακoύ τίτλου σπουδών στη «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει 5ετή εμπειρία στη διδασκαλία των Μαθηματικών στην ιδιωτική εκπαίδευση , σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών με κατεύθυνση «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» με κατεύθυνση «Μαθηματικά των Υπολογιστών και Υπολογιστική Νοημοσύνη». Έχει αναλάβει τη διδασκαλία των Μαθηματικών σε τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος εφαρμοσμένων μαθηματικών του πανεπιστημίου Κρήτης με ειδίκευση ‘Μαθηματικές μέθοδοι και ανάπτυξη λογισμικού’. Διδακτική εμπειρία οκτώ ετών. Έχει υπάρξει εθελοντής διδασκαλίας στο Κ.Ε.Θ.Ε.Α. σε μαθητές γυμνασίου. Παρακολούθησε σεμινάρια με θέμα ‘Μαθηματική Μοντελοποίηση: Εφαρμογές στις επιστήμες, την Τεχνολογία και την Εκπαίδευση’. Κάτοχος διπλώματος εκμάθησης συστήματος γραφής και ανάγνωσης ‘Braille’.

Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστήμιου Κρήτης με μεταπτυχιακές σπουδές στην Μαθηματική Χρηματοοικονομία και την Μαθηματική Φυσική. Έχει τριετή εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης σε μαθητές γυμνασίου - λυκείου αλλά και σε φοιτητές. Παράλληλα ασχολείται με τη μοντελοποίηση και την έρευνα προβλημάτων της χρηματοοικονομίας.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων, όπως και σε σεμινάρια διδακτικής των Μαθηματικών. Παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στη στατιστική και μοντελοποίηση. Έχει παρακολουθήσει ένα κύκλο σεμιναρίων στις αναπτυξιακές διαταραχές παιδιών και εφήβων. Έχει 15 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία των μαθηματικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης .Επιμελείται συγγραφή σημειώσεων καθώς και διαγωνισμάτων πανελλαδικών εξετάσεων στο διαδίκτυο. Συμμετέχει στη διαχείριση και την τεχνολογία ποιότητας στην εκπαίδευση.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διαθέτει εμπειρία 4 ετών στην ιδιωτική εκπαίδευση και 3ετή εμπειρία σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης στη διδασκαλία Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει ειδίκευση στη διδακτική των Μαθηματικών και έχει δεκαεξαετή (16ετή) εμπειρία σε εκπαιδευτικά κέντρα ως καθηγήτρια Μαθηματικών. Διετέλεσε Διευθύντρια Σπουδών για 6 χρόνια σε δύο καταξιωμένα φροντιστήρια της Aττικής. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και στην εύρεση παροραμάτων. Επιμελείται διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων στο διαδίκτυο και στον ημερήσιο τύπο (Έθνος- Νέα).