Απόφοιτος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά με μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Στατιστική στα χρηματοοικονομικα. Διαθέτει 10ετή φροντιστηριακή εμπειρία στα μαθήματα των Μαθηματικών, των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας και των Αρχών Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. (Φροντιστήριο Ζακύνθου)

Απόφοιτη του πανεπιστήμιου Πειραιά, του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. Eργάζεται από το 2008 σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης και για 7 χρόνια αναλαμβάνει τη προετοιμασία μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Αρχές Οικονομικής Επιστήμης, σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.

Απόφοιτη τοΠτυχιούχος της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Έχει δεκαετή φροντιστηριακή εμπειρία του μαθήματος των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας σε μαθητές γενικού λυκείου και σε μαθητές ΕΠΑΛ.

Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής) και τελειόφοιτος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων). Έχει 7 χρόνια εμπειρίας σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα.

Απόφοιτη του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. Διαθέτει εμπειρία 15 ετών στη διδασκαλία των μαθημάτων ''Αρχές Οικονομικής Θεωρίας'' και ''Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων''. Συμμετέχει στη συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων.

Πτυχιούχος του οικονομικού τμήματος ΕΚΠΑ, κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος στα οικονομικά. Διαθέτει εκπαιδευτική εμπειρία τόσο στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχοντας διδάξει για τρία χρόνια τα μαθήματα Μικροοικονομική, Ποσοτικές Μεθόδους Οικονομικής Ανάλυσης και Στατιστική στο Τμήμα ΟΠΑ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για 20 χρόνια, παραδίδοντας μαθήματα Πολιτικής Οικονομίας, Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) και Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ) σε υποψηφίους οικονομικών σχολών σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης στην Αττική.