Έτος Θέματα
2023 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2022 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2021 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2020 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2019 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2018 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2017 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2016 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2015 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2014 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2013 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2012 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2011 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2010 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2009 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2008 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2007 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2006 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2005 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2004 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2003 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2002 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2001 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών