Έτος Θέματα
2021 Κοινωνιολογία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2020 Κοινωνιολογία Ανθρωπιστικών Σπουδών