Έτος Θέματα
2023 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2022 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2019 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2018 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2017 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2016 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2015 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2014 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2013 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2012 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2011 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2010 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2009 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2008 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2007 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2006 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2005 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2004 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2003 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2002 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
2001 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών