Έτος Θέματα
2023 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2022 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2021 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2020 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2019 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2018 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2017 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2016 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2015 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2014 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2013 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2012 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2011 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2010 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2009 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2008 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2007 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2006 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2005 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2004 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2003 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2002 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2001 Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)