Πέμπτη 01/06/2023
Νέα Ελληνικά ΕΠΑΛ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΒΙΝΤΕΟ
Παρασκευή 02/06/2023
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ΓΕΛ - Γενικής Παιδείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΒΙΝΤΕΟ
Σάββατο 03/06/2023
Μαθηματικά (Άλγεβρα) ΕΠΑΛ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΒΙΝΤΕΟ
Τρίτη 06/06/2023
Αρχαία Ελληνικά ΓΕΛ - ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΒΙΝΤΕΟ
Μαθηματικά ΓΕΛ - ΟΠ Θετικών Σπουδών/Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΒΙΝΤΕΟ
Βιολογία ΓΕΛ - ΟΠ Σπουδών Υγείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΒΙΝΤΕΟ
Πέμπτη 08/06/2023
Λατινικά ΓΕΛ - ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΒΙΝΤΕΟ
Χημεία ΓΕΛ - ΟΠ Θετικών Σπουδών/Σπουδών Υγείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΒΙΝΤΕΟ
Πληροφορική ΓΕΛ - ΟΠ Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΒΙΝΤΕΟ
Δευτέρα 12/06/2023
Ιστορία ΓΕΛ - ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΒΙΝΤΕΟ
Φυσική ΓΕΛ - ΟΠ Θετικών Σπουδών/Σπουδών Υγείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΒΙΝΤΕΟ
Οικονομία ΓΕΛ - ΟΠ Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΒΙΝΤΕΟ