Πτυχιούχος Μηχανικός Λογισμικού με ειδίκευση στην Δικτύωση και στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Εξάσκησε το επάγγελμα του Μηχανικού Λογισμικού για περισσότερες από δύο δεκαετίες, εργαζόμενος σε διευθυντική θέση μεγάλων εταιρειών (INTRASOFT, INTRASOFT International, κλπ), ενώ για μία δεκαετία εργάστηκε και εκπαιδεύτηκε στην Ευρωπαϊκή αγορά και στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Η εκπαιδευτική του δραστηριότητα, τόσο σε επαγγελματίες, όσο και σε μαθητές Λυκείου, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 1992.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στη Φυσική (Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών) στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, όσο και στην Πληροφορική (Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής) του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει εμπειρία 20 και πλέον ετών στη διαδασκαλία μαθημάτων των αντικειμένων του σε όλες τις βαθμίδες της Β' βάθμιας, Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης και σε ΙΕΚ. Έχει επιμεληθεί σημειώσεων, διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων των αντικειμένων του, στο διαδίκτυο και σε φροντιστηριακά κέντρα.

Πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας. Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου του Βόλου. Κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Ειδική εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο του Frederick στην Κύπρο. Κάτοχος διπλώματος Παιδαγωγικής Επάρκειας στις Επιστήμες της Αγωγής από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Κάτοχος επάρκειας στην Αγγλική Γλώσσα επιπέδου C2 – Certificate of Proficiency in English – από το Cambridge University (Αρ. Άδειας 136037). Διαθέτει Βεβαίωση Εκπαιδευτή Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΠΕΠ (Κωδ. Πιστ. ΕΒ 30411), Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) από τον ΕΟΠΠΕΠ (Αρ. Άδειας 2000453). Διαθέτει εργασιακή εμπειρία από το 2007, σε φροντιστήρια της Μέσης Εκπαίδευσης καθώς και σε ΙΕΚ του δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα, ενώ έχει επιμεληθεί και συγγράψει πλήθος σημειώσεων, διαγωνισμάτων και γενικότερου εκπαιδευτικού υλικού που άπτεται του Προγραμματισμού σε επίπεδο λυκείου αλλά και μεταλυκειακού επιπέδου.

Πτυχιούχος του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου και παρακολουθεί διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. Διαθέτει βραβεύσεις για τις συμμετοχές της σε συνέδρια παγκόσμιας εμβέλειας. Έχει δωδεκαετή διδακτικής εμπειρία στην Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε ΙΕΚ αλλά και σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.

Απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (με χρήση Γλωσσών Προγραμματισμού). Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στην διδασκαλία Πληροφορικής μαθητών Λυκείου, ενώ διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία στη Μέση Εκπαίδευση.

Απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθηνών. Διαθέτει εμπειρία τόσο όσο ως προγραμματιστής στον ιδιωτικό τομέα αλλά ως καθηγητής Πληροφορικής σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.