Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στη Φυσική (Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών) στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, όσο και στην Πληροφορική (Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής) του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει εμπειρία 20 και πλέον ετών στη διαδασκαλία μαθημάτων των αντικειμένων του σε όλες τις βαθμίδες της Β' βάθμιας, Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης και σε ΙΕΚ. Έχει επιμεληθεί σημειώσεων, διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων των αντικειμένων του, στο διαδίκτυο και σε φροντιστηριακά κέντρα.

Απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπείρια ως προγραμματιστης στον ιδιωτικο τομεα. Διδάσκει μαθήματα του αντικειμένου του σε φροντιστηριακά κέντρα. (Φροντιστήριο Ζακύνθου)

Είναι κάτοχος τεσσάρων τίτλων σπουδών, με πρώτο τίτλο στην Ηλεκτρονική, Μεταπτυχιακό τίτλο στις Τηλεπικοινωνίες και Διδακτορικό τίτλο στην Ασφάλεια της Πληροφορίας και στην Παιδαγωγική. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια ως ομιλητής και ως κριτής και έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης. Έχει δεκαετή (10ετή) εμπειρία στη διδασκαλία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.