Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στη Φυσική (Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών) στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, όσο και στην Πληροφορική (Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής) του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει εμπειρία 20 και πλέον ετών στη διαδασκαλία μαθημάτων των αντικειμένων του σε όλες τις βαθμίδες της Β' βάθμιας, Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης και σε ΙΕΚ. Έχει επιμεληθεί σημειώσεων, διαγωνισμάτων και λύσεων θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων των αντικειμένων του, στο διαδίκτυο και σε φροντιστηριακά κέντρα.

Απόφοιτος του τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Πατρών. Διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία ως προγραμματιστής στον ιδιωτικό τομέα. Διαθέτει επίσης πολυετή εμπειρία διδασκαλίας στα μαθήματα του αντικειμένου του, σε φροντιστηριακά κέντρα.