σημειωσεις βιβλια

Τα φροντιστήρια εν-τάξη παρέχουν στους μαθητές τους πλήρη σειρά σημειώσεων για κάθε μάθημα τις οποίες έχουν επιμεληθεί οι καθηγητές των φροντιστηρίων.

Παράλληλα με τις σημειώσεις των φροντιστηρίων παρέχονται βιβλία έγκυρων εκδοτικών οίκων [ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗΣ – ΣΑΒΒΑΛΑΣ κ.α] 

Έτσι ο μαθητής καλύπτεται απόλυτα όσο αφορά το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό χωρίς να χρειαστεί να αγοράσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς οποιοδήποτε βοήθημα.