συμπληρωση μηχανογραφικου

Η επιλογή των σχολών αλλά και η σειρά δήλωσης τους στο μηχανογραφικό δελτίο αποτελεί δύσκολο “σταυρόλεξο” για την μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών. Τα προγράμματα σπουδών, τα επαγγελματικά δικαιώματα, οι αντιστοιχίες και οι διαφορές των τμημάτων απαιτούν προσεκτική και εξατομικευμένη διερεύνηση.

Η διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού υποστηρίζεται από την Διεύθυνση του φροντιστηρίου μας.