Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Συνέχισε τις σπουδές της στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει 4 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.

Σπούδασε στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Έχει εργαστεί για 25 έτη σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης .Έχει επιμεληθεί την συγγραφή σημειώσεων και διαγωνισμάτων σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Σπούδασε Χημεία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 2010 δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης, παρέχοντας ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, ενώ από το 2012 διδάσκει ως χημικός σε φροντιστηριακούς οργανισμούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με συμμετοχή σε αρκετά συνέδρια που αφορούν μεθόδους διδασκαλίας και νέες τεχνολογίες.

Απόφοιτος της Σχολής "Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες" του ΕΑΠ. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην "Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης" του ΕΚΠΑ (κατεύθυνση Επιστημολογία των Φυσικών Επιστημών). Επίσης είναι κάτοχος ερευνητικού μεταπτυχιακού τίτλου στην "Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία" με κατεύθυνση στην Βιοφυσική και Βιοχημεία του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης, Ολλανδία. Από το 2007 διδάσκει στην μέση εκπαίδευση Χημεία όλων των τάξεων.

Απόφοιτος του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Ιατρική Χημεία. Έχει εργαστεί σε φαρμακευτικές εταιρείες, καθώς και σε εταιρείες τροφίμων. Διδάσκει για 10 χρόνια σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ και στην ενισχυτική διδασκαλία Γενικών Λυκείων έχοντας επιμεληθεί σημειώσεις και διαγωνίσματα.

Απόφοιτος του τμήματος Χημείας του Ε.Κ.Π.Α. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος απο το ίδιο πανεπιστήμιο και δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου στη Διασφάλιση Ποιότητας απο το Ε.Α.Π. Διδάσκει για 15 χρόνια σε μεγάλους φροντιστηριακούς οργανισμούς ,έχοντας επιμεληθεί σημειώσεων και διαγωνισμάτων.Έχει διατελέσει μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού Χημείας ενώ σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του τμήματος παιδείας και χημικής εκπαίδευσης της ‘Ενωσης Ελλήνων Χημικών.

Απόφοιτος του τμήματος φυσικής της σχολής θετικών επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλος της ένωσης Ελλήνων φυσικών, ειδικά πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων, με πενταετή θητεία σε δημόσια ΙΕΚ και δεκαπενταετή εμπειρία φροντιστηριακών και ιδιαίτερων μαθημάτων με ειδίκευση στα μαθήματα φυσικής και χημείας με χρήση πολλαπλών εκπαιδευτικών μεθοδολογιών.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Φυσικοχημείας του ιδίου τμήματος. Διδάσκει Χημεία σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε φροντιστηριακά κέντρα.

Σπούδασε στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές της στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης «Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Αθηνών με παράλληλη εκπόνηση της πτυχιακής της εργασίας στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Διαθέτει 10 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.