Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Συνέχισε τις σπουδές της στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει 4 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.

Σπούδασε στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Έχει εργαστεί για 25 έτη σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης .Έχει επιμεληθεί την συγγραφή σημειώσεων και διαγωνισμάτων σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Σπόυδασε στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Έχει εργαστεί για 19 χρόνια σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και 3 χρόνια στην ενισχυτική διδασκαλία Ενιαίων Λυκείων. Έχει δημοσιεύσει στο διαδίκτυο προτεινόμενα θέματα Χημείας Γ' Λυκείου. Συμμετείχε στην επίλυση Πανελλαδικών θεμάτων Γ' Λυκείου στους ραδιοφωνικούς σταθμούς "Antenna" και "SKAI". Έχει επιμεληθεί σημειώσεων στο μάθημα της Χημείας και στις τρεις τάξεις του Λυκείου.

Απόφοιτος του τμήματος Χημείας του Ε.Κ.Π.Α. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος απο το ίδιο πανεπιστήμιο και δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου στη Διασφάλιση Ποιότητας απο το Ε.Α.Π. Διδάσκει για 15 χρόνια σε μεγάλους φροντιστηριακούς οργανισμούς ,έχοντας επιμεληθεί σημειώσεων και διαγωνισμάτων.Έχει διατελέσει μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού Χημείας ενώ σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του τμήματος παιδείας και χημικής εκπαίδευσης της ‘Ενωσης Ελλήνων Χημικών.

Απόφοιτος του πανεπιστημίου Ιωαννίνων της σχολής θετικών επιστημών όπως επίσης και του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της σχολής βιοϊατρικών επιστημών. Διαθέτει δεκαετή εμπειρία στη διδασκαλία της Χημείας σε φροντιστηριακούς ομίλους και ιδιωτικά σχολεία.

Σπούδασε στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές της στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης «Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Αθηνών με παράλληλη εκπόνηση της πτυχιακής της εργασίας στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Διαθέτει 10 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.