Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Συνέχισε τις σπουδές της στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει 4 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.

Απόφοιτη του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εργαστεί στον τομέα της επεξεργασίας υδάτων. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη διδασκαλία χημείας σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Σπούδασε στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Έχει εργαστεί για 25 έτη σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης .Έχει επιμεληθεί την συγγραφή σημειώσεων και διαγωνισμάτων σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικών Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Ελλάδος με ειδίκευση στον τομέα της Χημείας. Διαθέτει δεκαπενταετή διδακτική εμπειρία στην ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ έχει εργαστεί και ως καθηγητής στην δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει παρακολουθήσει ειδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Διδακτική των Φυσικών Επιστημών.

Απόφοιτη του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εργάστηκε σε βιομηχανικό εργοστάσιο στον τομέα σύνθεσης βαφών για δέρματα και γούνες .Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα της Μέσης Εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Απόφοιτος του τμήματος φυσικής της σχολής θετικών επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλος της ένωσης Ελλήνων φυσικών, ειδικά πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων, με πενταετή θητεία σε δημόσια ΙΕΚ και δεκαπενταετή εμπειρία φροντιστηριακών και ιδιαίτερων μαθημάτων με ειδίκευση στα μαθήματα φυσικής και χημείας με χρήση πολλαπλών εκπαιδευτικών μεθοδολογιών.

Πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από το ΕΚΠΑ. Διαθέτει εννιαετή εμπειρία στη διδασκαλία των μαθημάτων Χημείας - Βιολογίας στην ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ εργάζεται και ως καθηγήτρια στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και σε ΙΕΚ και ΣΔΕ.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Φυσικοχημείας του ιδίου τμήματος. Διδάσκει Χημεία σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε φροντιστηριακά κέντρα.

Πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Εργάστηκε σε ερευνητικά προγράμματα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ως μέλος του ερευνητικού προσωπικού. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια ειδικής αγωγής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κατέχει πιστοποιητικό γνώσης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης Τυφλών Braille. Έχει επιστημονικές δημοσιεύσεις, ενώ έχει επιμεληθεί τη συγγραφή σημειώσεων σε φροντιστηριακά βιβλία για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.

Πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα ετών σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.