Δευτέρα 14/06/2021
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ΓΕΛ - Γενικής Παιδείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τρίτη 15/06/2021
Νέα Ελληνικά ΕΠΑΛ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τετάρτη 16/06/2021
Αρχαία Ελληνικά ΓΕΛ - Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Μαθηματικά ΓΕΛ - Ο.Π. Θετικών Σπουδών & ΓΕΛ - Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βιολογία ΓΕΛ - Ο.Π. Σπουδών Υγείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Πέμπτη 17/06/2021
Μαθηματικά (Άλγεβρα) ΕΠΑΛ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Παρασκευή 18/06/2021
Κοινωνιολογία ΓΕΛ - Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Χημεία ΓΕΛ - Ο.Π. Θετικών Σπουδών & ΓΕΛ - Ο.Π. Σπουδών Υγείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Πληροφορική ΓΕΛ - Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τρίτη 22/06/2021
Ιστορία ΓΕΛ - Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Φυσική ΓΕΛ - Ο.Π. Θετικών Σπουδών & ΓΕΛ - Ο.Π. Σπουδών Υγείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οικονομία ΓΕΛ - Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ