Πέμπτη 02/06/2022
Νέα Ελληνικά ΕΠΑΛ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Παρασκευή 03/06/2022
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ΓΕΛ - Γενικής Παιδείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σάββατο 04/06/2022
Μαθηματικά (Άλγεβρα) ΕΠΑΛ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δευτέρα 06/06/2022
Αρχαία Ελληνικά ΓΕΛ - ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Μαθηματικά ΓΕΛ - ΟΠ Θετικών Σπουδών/Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βιολογία ΓΕΛ - ΟΠ Σπουδών Υγείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τετάρτη 08/06/2022
Λατινικά ΓΕΛ - ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Χημεία ΓΕΛ - ΟΠ Θετικών Σπουδών/Σπουδών Υγείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Πληροφορική ΓΕΛ - ΟΠ Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Παρασκευή 10/06/2022
Ιστορία ΓΕΛ - ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Φυσική ΓΕΛ - ΟΠ Θετικών Σπουδών/Σπουδών Υγείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οικονομία ΓΕΛ - ΟΠ Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ