Γιατί να μάθω Αγγλικά;

Πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι άνθρωποι μιλάνε Αγγλικά. Το 75% της παγκόσμιας αλληλογραφίας και το 80% των ιστοσελίδων στο Ιnternet είναι στ' Αγγλικά. Η γνώση της αγγλικής έχει καταστεί απαραίτητη σε ένα ευρύ εργασιακό φάσμα ενώ σε πολλές χώρες στις οποίες δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα είναι απαραίτητη ως προσόν για την εξεύρεση εργασίας.

Εμείς στα εν τάξη ξέρουμε ότι μπορείς να κάνεις τα Αγγλικά τη δική σου δεύτερη γλώσσα εύκολα και για πάντα. Στα τμήματα εν τάξη θα μιλήσεις άνετα και θα γράψεις σωστά από τα πρώτα κιόλας μαθήματα και θα πάρεις πτυχία γρήγορα και σίγουρα. Όλα αυτά μαζί με το διδακτικό προσωπικό που δε χαρακτηρίζεται μόνο από το υψηλό γνωστικό του επίπεδο και τη μεγάλη διδακτική του εμπειρία αλλά και από ήθος και αληθινό ενδιαφέρον για την πρόοδο του μαθητή.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

Ειδικά πτυχία Αγγλικής γλώσσας

Τα ειδικά πτυχία περιλαμβάνουν πιστοποιήσεις που οι σπουδαστές χρειάζονται για συγκεκριμένο ακαδημαϊκό σκοπό όπως την εισαγωγή σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια ή για να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακούς κύκλους μαθημάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Τα πιο διαδεδομένα είναι:

• IELTS
• TOEFL-ibt
• GRE
• G-MAT
• SAT
• PTE ACADEMIC

IELTS (International English Language Testing System)

Το τεστ IELTS αξιολογεί την γλωσσομάθεια όσων θέλουν να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε αγγλόφωνο περιβάλλον σε μία κλίμακα από το 1 (μη χρήστης της γλώσσας) έως το 9 (άριστος χρήστης). Για συγκεκριμένες πληροφορίες για το πτυχιο IELTS όπως τι σκορ ακριβώς χρειάζεστε επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων ή τις κυβερνητικές ιστοσελίδες των χωρών που σας ενδιαφέρουν. Υπάρχουν 2 τύποι IELTS.

IELTS ACADEMIC: Είναι κατάλληλο για υποψηφίους που θέλουν να ακολουθήσουν ανώτατη εκπαίδευση σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Αναγνωρίζεται παγκοσμίως και ισχύει για 2 χρόνια από την ημερομηνία της εξέτασης.

IELTS GENERAL: Είναι κατάλληλο για υποψηφίους που θέλουν να μεταναστεύσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης είναι κατάλληλο για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή προγράμματα μαθητείας ή να εργαστούν σε αγγλόφωνο περιβάλλον.
Στην Ελλάδα αναγνωρίζονται και οι 2 τύποι από τον ΑΣΕΠ και ισχύουν για πάντα. Στα So Easy υπάρχει η δυνατότητα για προετοιμασία IELTS και για τα δύο τεστ.

TOEFL IBT

Αφορά όσους σκοπεύουν να εισαχθούν σε πτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η επιτυχία για τις εξετάσεις του TOEFL ibt προϋποθέτει γνώσεις Αγγλικών επιπέδου F.C.E και άνω επειδή τα περισσότερα Πανεπιστήμια απαιτούν Βαθμό 85 και πάνω.
Το άριστα είναι το 120.

GRE – G-MAT

Το G-Mat και το G-Re είναι πιστοποιήσεις που αφορούν σπουδαστές που πρόκειται να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών.

Συνήθως ζητούνται από Αμερικάνικα πανεπιστήμια αλλά δεν είναι λίγες οι φορές που ελληνικά πανεπιστήμια ζητούν τις συγκεκριμένες πιστοποιήσεις – συνήθως χωρίς την έκθεση (Analytical Writing)

SAT

Είναι μια Πιστοποίηση για προπτυχιακές σπουδές σε αμερικάνικο κολλέγιο. Το SAT έχει δύο format: το γενικό (SAT Reasoning) και το SAT Subjects που δίνεται για συγκεκριμένα μαθήματα.

Το SAT αξιολογεί την επίδοση του μαθητή σε κατανόηση κειμένου, μαθηματικά και έκθεση. Το SAT Subjects αξιολογεί τη γνώση του μαθητή σε συγκεκριμένα μαθήματα.

PTE Academic

Το PTE Academic είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές καθώς και για μετανάστευση.

Αναγνωρίζεται στις χώρες της Κοινοπολιτείας και στις Η.Π.Α.

Το επίπεδο του υποψήφιου πρέπει να είναι C1 για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στη δυσκολία της εξέτασης.

Η εξέταση δίνεται στον υπολογιστή σε πιστοποιημένα από την Pearson εξεταστικά κέντρα και διαρκεί 3 ώρες.

Τα αποτελέσματα βγαίνουν σε 5 εργάσιμες ημέρες.

ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

PET

PRELIMINARY ENGLISH TEST

Επίπεδο Γλώσσας: B1 (D Senior)
Χρόνος Απόκτησης: Από 2 έως 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο – και από ΑΣΕΠ

FCE – PTE LEVEL 3 – ECCE

CAMBRIDGE – PEARSON – MICHIGAN

Επίπεδο Γλώσσας: B2
Χρόνος Απόκτησης: Από 2 έως 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο – και από ΑΣΕΠ

CAE – PTE LEVEL 4 – ALCE

CAMBRIDGE – PEARSON – HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY

Επίπεδο Γλώσσας: C1
Χρόνος Απόκτησης: 4 έως 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο – και από ΑΣΕΠ

CPE – PTE LEVEL 5-ECPE

CAMBRIDGE – PEARSON – MICHIGAN

Επίπεδο Γλώσσας: C2
Χρόνος Απόκτησης: 4 έως 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο – και από ΑΣΕΠ