Γιατί να μάθω Ρώσικα?

Η Ρωσική γλώσσα είναι μια πλούσια και πολύ όμορφη γλώσσα η οποία έχει πολλές ομοιότητες με την Ελληνική, ειδικά στην δομή της γραμματικής και του συντακτικού, κάτι το οποίο διευκολύνει τους Έλληνες σπουδαστές στην προσπάθεια τους να μάθουνε Ρωσικά. Η γνώση Ρωσικών με το αδιαμφισβήτητο κύρος τους σας δίνει το πλεονέκτημα για περισσότερες εργασιακές ευκαιρίες σε μια διευρυμένη εμπορική αγορά.

Εμείς στα εν τάξη ξέρουμε ότι μπορείς να κάνεις τα Ρώσικα δική σου γλώσσα εύκολα και για πάντα. Στα τμήματα εν τάξη θα μιλήσεις άνετα και θα γράψεις σωστά από τα πρώτα κιόλας μαθήματα και θα πάρεις πτυχία γρήγορα και σίγουρα. Όλα αυτά μαζί με το διδακτικό προσωπικό που δε χαρακτηρίζεται μόνο από το υψηλό γνωστικό του επίπεδο και τη μεγάλη διδακτική του εμπειρία αλλά και από ήθος και αληθινό ενδιαφέρον για την πρόοδο του μαθητή.

ΠΤΥΧΙΑ ΡΩΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

A1

Επίπεδο Γλώσσας: Αρχάριος
Χρόνος Απόκτησης: 6 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

A2

Επίπεδο Γλώσσας: Στοιχειώδης γνώση
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

B1

Επίπεδο Γλώσσας: Καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 13 έως 16 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

B2

Επίπεδο Γλώσσας: Καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης: 13 έως 16 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

C1

Επίπεδο Γλώσσας: Αρκετά καλή γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης:
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

C2

Επίπεδο Γλώσσας: Άριστη γνώση της γλώσσας
Χρόνος Απόκτησης:
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο