Γιατί να μάθει ένα παιδί Αγγλικά σήμερα??

Τα Αγγλικά είναι η δεύτερη (μετά τη μητρική ) γλώσσα, που σήμερα εκτίθεται ένα παιδί από πολύ μικρή ηλικία. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι μιλάνε Αγγλικά. Οι περισσότεροι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η εκμάθηση ξένης γλώσσας από το παιδί μας πέρα από τα φανερά πλεονεκτήματα (κατοχή πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας, κτλ) προσφέρει και μια σειρά από άλλα πλεονεκτήματα: γενικότερη βελτιωμένη σχολική απόδοση, οξύνοια και υψηλότερο βαθμό κοινωνικοποίησης. Τα μαθήματα αγγλικών για παιδιά στα εν τάξη ξεκινούν από την ηλικία των 4 χρονών. Στόχος μας είναι να μπορέσουν τα παιδιά να εξοικειωθούν και να αγαπήσουν πραγματικά τη γλώσσα. Η εκμάθηση γίνετε σε ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εύκολα και ευχάριστα μέσα από εξειδικευμένες βιωματικές μεθόδους.

ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

YLE

CAMBRIDGE ENGLISH YOUNG LEARNERS

Επίπεδο Γλώσσας: Αγγλικά για παιδιά: Starters για επίπεδο pre – A1, Movers για επίπεδο A1, Flyers για επίπεδο A2

KET

KEY ENGLISH TEST

Επίπεδο Γλώσσας: Αγγλικά για παιδιά επιπέδου Α2 (C Senior)
Χρόνος Απόκτησης: Εκμάθηση αγγλικών για παιδιά σε 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

PET

PRELIMINARY ENGLISH TEST

Επίπεδο Γλώσσας: Αγγλικά για παιδιά επιπέδου B1 (D Senior)
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

FCE – PTE LEVEL 3 – ECCE

CAMBRIDGE – PEARSON – MICHIGAN

Επίπεδο Γλώσσας: Αγγλικά για παιδιά επιπέδου B2
Χρόνος Απόκτησης: Εκμάθηση αγγλικών για παιδιά σε 4 έως 8 μήνες*
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένα

*4 μήνες για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών

CAE – PTE LEVEL 4 – ALCE

CAMBRIDGE – PEARSON – HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY

Επίπεδο Γλώσσας: Αγγλικά για παιδιά επιπέδου C1
Χρόνος Απόκτησης: Εκμάθηση αγγλικών για παιδιά σε 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο

CPE – PTE LEVEL 5 – ECPE

CAMBRIDGE – PEARSON – MICHIGAN

Επίπεδο Γλώσσας: C2
Χρόνος Απόκτησης: 8 μήνες
Χρήση: πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένο