διαγωνισματα προσομοιωσης

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους παραδίδεται σε γονείς και μαθητές το ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων προσομοίωσης, το οποίο αναρτάται και στον πίνακα ανακοινώσεων του φροντιστηρίου.

Η διαδικασία των διαγωνισμάτων διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα αφενός γιατί παρακολουθείται η εκπαιδευτική πορεία κάθε μαθητή έγκυρα και αξιόπιστα και, αφετέρου, επειδή τα διαγωνίσματα αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο για την απόκτηση εμπειρίας στις γραπτές εξετάσεις.