διδακτικο προσωπικο

Άριστα καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό!

Το διδακτικό επιτελείο των κέντρων ξένων γλωσσών Εν-τάξη δε χαρακτηρίζεται μόνο από το υψηλό γνωστικό του επίπεδο και τη μεγάλη διδακτική του εμπειρία αλλά και από ήθος και αληθινό ενδιαφέρον για την πρόοδο του μαθητή.

Η συνεχής επιμόρφωση αποτελεί την συνθήκη για την ικανότητά του να προσαρμόζεται δυναμικά στις εκάστοτε εξελίξεις που διαφοροποιούν το εκπαιδευτικό τοπίο.